Novinky

Novinky

25.5.2021

Ukončenie testovania na COVID-19 v obci Rudník

Obec Rudník na základe vzájomnej dohody s obcou Poriadie nebude ďalej pokračovať v testovaní pre svojich občanov.


Testovanie na COVID-19 v obci Rudník dňa 21.5.2021
19.5.2021

Testovanie na COVID-19 v obci Rudník dňa 21.5.2021

Dňa 21.5.2021 sa testovania na COVID-19 v obci Rudník zúčastnilo 304 osôb, z toho 1 s pozitívnym výsledkom.


17.5.2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 zo 14. mája 2021 - Návrh na skončenie núdzového stavu

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020Deň zeme 22. apríl 2021 v obci Rudník
21.4.2021

Deň zeme 22. apríl 2021 v obci Rudník

Obec Rudník a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rudníku - Deň zeme 22. apríl 2021 - Urobme si náš svet krajší a čistejší - Všetci, ktorým záleží na našej prírode a prostredí, v ktorom žijeme, sa môžeme zapojiť do zberu odpadov vo svojom okolí, pozametať posypový materiál pri ceste pred svojím domom, vysadiť nové kvety, kríky, stromy ...Vrecia na odpad Vám poskytneme na obecnom úrade, odpad stačí nechať na okraji cesty, obec ho pozváža od štvrtka 22. apríla do nedele 2. mája 2021


COVID-19 - Nové opatrenia od 15. apríla  2021
16.4.2021

COVID-19 - Nové opatrenia od 15. apríla 2021

175
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


13.4.2021

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

Riaditeľka materskej školy, Rudník 2 oznamuje, že v zmysle § 59 a § 59 písm. a) ods. 1-5 zákona NR SR 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 438/2020 MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., a v súlade s VZN obce Rudník č.1/2019, že prijímanie žiadostí na predprimárne i povinné predprimárne vzdelávanie detí do materskej školy bude v období: od 1.5.2021 do 31. 5. 2021, v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.


12.4.2021

Smútočný oznam - pán Ján Svinkásek

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. apríla 2021 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ján Svinkásek vo veku 77 rokov.

Česť jeho pamiatke.


Smútočný oznam - pán Jaroslav Rehorčík
31.3.2021

Smútočný oznam - pán Jaroslav Rehorčík

S veľkým smútkom a bolesťou v duši oznamujeme všetkým, ktorí poznali pána Jaroslava Rehorčíka, hlavne jeho košikárskej rodine a tým, ktorí ho poznali a mali radi, že dnes 31.marca 2021 krátko po polnoci nás náhle navždy opustil vo veku 69 rokov náš košikár Jaroslav Rehorčík.

Česť jeho pamiatke


18.3.2021

Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!
- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.