Cirkev

Zborový dom J.M.Hurbana v Rudníku

 

     V rámci reštitúcií v zmysle zákona 292/1993 Z.z. bola Evanjelickému a. v. cirkevnému zboru Myjava spolu s ďalšími cirkevnými budovami vrátená budova bývalej cirkevnej ľudovej školy v Rudníku.

     Táto budova bola postavená začiatkom dvadsiateho storočia. Svojmu účelu slúžila až do roku 1958. Potom tu bola kancelária JRD, MNV a predajňa Jednoty.
 
     V r. 1972 po zosuve pôdy musela byť asanovaná jedna jej časť. Do jej opráv nikto neinvestoval a tak postupne chátrala. Od cesty ju obmývala voda, čo ju poškodilo natoľko, že následky sa prejavujú doteraz.
     S opravami začal cirkevný zbor 7. júla 1997 a celkové náklady v tom čase činili cca 500 000 Sk. K tomu môžeme prirátať nespočetné množstvo brigádnických hodín členov cirkevného zboru.
     Budova bola posvätená seniorom Myjavského seniorátu Samuelom Mišiakom 15. novembra 1998 a nesie názov Evanjelický zborový dom Jozefa Miloslava Hurbana v Rudníku.
     Bohoslužobný život zabezpečujú predsedajúci  farár Dr. Samuel Mišiak so svojou manželkou Mgr. Jaroslavou Mišiakovou a pani farárka Mgr. Monika Černeková, ktorá má tento obvod zboru v pastorálnej starostlivosti.
 
     Služby Božie bývajú každú tretiu nedeľu v mesiaci i s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej. Po nešporných službách Božích býva modlitebné spoločenstvo s následnou poradou s obvodovými presbytermi.
     Náš zborový dom už navštívili viacerí domáci viery, ale aj mnohí vzácni hostia z Nemecka, USA, Dánska a tiež z iných slovenských cirkevných zborov a tešíme, keď budeme môcť privítať i Vás.

 

Nastavenia cookies