Vyhlásenie mimoriadnej situácie od 26. februára 2022 a pomoc Ukrajine

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk. Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď… Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené: tel. číslo: 02/4859 3312 e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.
Uznesenie Vlády SR - 52.27 kB