Novinky

Novinky

16.1.2023

REFERENDUM - Oznam hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky

Oznamujeme voličom, ktorí majú záujem zúčastniť sa hlasovania v Referende, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023 a zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť osobne do hlasovacej miestnosti, ktorá bude v Kultúrnom dome v zasadacej miestnosti , že môžu požiadať o hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky. O toto hlasovanie môžu požiadať na Obecnom úrade v Rudníku na pevnej linke: 034/6215620 a na mobilnom č.t. 0905 127 630. V deň konania referenda bude možné požiadať o hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky iba na mobilnom čísle telefónu 0905 127 630.

Upozorňujeme, že prostredníctvom bežnej prenosnej volebnej schránky nehlasujú voliči, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19. Takíto voliči, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, hlasujú do špeciálnej prenosnej volebnej schránky za asistencie vyslaných členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie (zabezpečujúcej hlasovanie takýchto voličov v rámci územia celého okresu). O hlasovanie do špeciálnej okrskovej volebnej komisie môžu občania požiadať zapisovateľa špeciálnej okrskovej volebnej komisie najneskôr do piatka 20.01.2023 do 12,00 hod. na tel. číslo: 0918/861 714.


13.12.2022

Stavebný úrad - Spoločná obecná úradovňa - Úradné hodiny od 2.1.2023

Spoločná obecná úradovňa - úradné hodiny od 2.1.2023

Pondelok: 8,00 hod. - 16,00 hod.
Utorok: 8,00 hod. - 16,00 hod.
Streda: 8,00 hod. - 17,00 hod.
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7,00 hod. - 14,00 hod.29.10.2022

Dotazník PHSR

Vážení občania,
obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) našej obce Rudník na roky 2023 – 2030, ktorý sa zameriava najmä na rozvoj občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, starostlivosti o krajinu, cestovného ruchu a hospodárskeho rozvoja obce. K tomu je treba zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy občanov, neziskových organizácii i podnikateľov v regióne a následne ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov uskutočniť.
Váš názor je pre nás dôležitý a pomôže nám určiť priority týkajúce sa rozvoja našej obce na ďalšie obdobie.
V prípade záujmu Vám dotazník vieme dať vytlačený v písomnej forme na Obecnom úrade v Rudníku v úradných hodinách obecného úradu alebo na požiadanie zaslať do Vašej domácnosti.

Ďakujeme za Váš záujem o budúcnosť našej obce.


28.10.2022

Odporúčania hygienikov pred spojenými voľbami 2022

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach.