Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Cenník dreva v obci Rudník 17.03.2023
VZN č. 5/2022 01.01.2023 Scvhálené VZN. č.5 2022 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku...... - 106.78 kB
VZN č. 4/2022 01.01.2023 Schválené VZN č. 42022 o určení podrobností financovania a výšky dotácie - 74.81 kB
VZN č. 3/2022 01.01.2023 Schválené VZN č. 3 2022 o miestnych daniach ... - 185.81 kB
VZN č. 2/2022 01.01.2023 Schválené VZN č. 2 2022 o ODPADOCH - 213.17 kB
Zvozový kalendár rok 2023 21.12.2022 Zvozový kalendár 3 t. 2023 - 314.81 kB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ pre obec 2021-2022 12.12.2022 ZŠ - Správa o výchovno - vzdelávacích výsledkoch za rok 2021-2022 - 161.88 kB
Zásady vybavovania sťažností 15.11.2022
VZN č. 1/2022 17.08.2022 vzn-c-12022 schválené - 486.38 kB
Zvozový kalendár na rok 2022 18.01.2022 Zvozový kalendár r. 2022 - 94.57 kB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ pre obec 2020 - 2021 21.12.2021 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ pre obec 2020-2021 - 174.38 kB
VZN č. 5/2021 21.12.2021 VZN č.52021 o určení podrobností financovania a výšky dotácie - 66.2 kB
VZN č. 6/2021 16.12.2021 VZN č. 62021 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 109.64 kB
VZN č. 4/2021 30.11.2021 VZN č. 42021 o školskom obvode ZŠ a spádovej MŠ (2) - 66.2 kB
VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudník 16.08.2021 VZN č. 32021 - 235.64 kB