Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 168/2020/NB 7.8.2020 Prenájom bytu Mgr. Katarína Gogová Vitková, Bc. Daniel Goga    
Detail Zmluva Nájomná 4/2020/NP 5.8.2020 Nájom pozemku Dušan Pražienka   20,27 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 94-002/2020/AS14 5.8.2020 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Ing. Ladislav Konečník, rod. Konečník    
Detail Faktúra došlá 4201144494 5.8.2020 Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  88,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201144493 5.8.2020 Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  78,61 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670015001 5.8.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  20,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20280 5.8.2020 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  92,55 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20200922 5.8.2020 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  22,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20200892 5.8.2020 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  44,49 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670014986 5.8.2020 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  17,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201144492 5.8.2020 Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.202(Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  158,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201146403 5.8.2020 Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.2020(Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  19,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0082020 5.8.2020 Autobusová preprava - Jednota dôchodcov Rudník Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava 17773016  392,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 674025 5.8.2020 Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti INPROST spol. s r.o. 31363091  35,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202205592 5.8.2020 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  69,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2025 4.8.2020 Vrecia na odpad 120 l plastové MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2026 4.8.2020 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2024 3.8.2020 Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva Nájomná 167/2020/NB 17.7.2020 Prenájom bytu Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš    
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 51-002/2020/A/03 16.7.2020 Prenájom KD Katarína Cibulková