Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3102100466 14.4.2021 Zneškodnenie odpadu, vývoz Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  272,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 8280805707 14.4.2021 Telefóny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (6215620, 6215624, 6215625) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913096126 14.4.2021 Elektrina za obdobie od 01.03.2021-31.3.2021 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  247,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021169 14.4.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021154 14.4.2021 Prečerpávanie, ČOV uskladnenie PreVaK, s.r.o. 35 915 749  386,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21610062 14.4.2021 Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón STAS s r.o. 36298891  649,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210042 14.4.2021 Overaly - testovanie COVID-19 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  520,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021041421 14.4.2021 Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8842535324 14.4.2021 Zemný plyn za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  911,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210054 14.4.2021 Vitamíny, dezinfekcia - Testovanie COVID-19 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  1 037,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42111060043 14.4.2021 Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  48,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211060376 14.4.2021 Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  5,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211060377 14.4.2021 Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 19) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  2,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210030 14.4.2021 Správa IT infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211060899 14.4.2021 Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2021 (Rudník) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  50,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2108 13.4.2021 Plastové mechy na odpad 120 l MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21126 13.4.2021 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  110,25 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100287 13.4.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  57,96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100292 13.4.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  45,48 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670104905 13.4.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  3,60 EUR