Kontakty OcÚ

Obec Rudník

Adresa:

Obec Rudník
Rudník č. 1
906 23 Rudník

E-mail:  obec@rudnik.sk
WWW:   www.rudnik.sk

Tel.: 034 / 621 5620 ,  621 5625

Mobil: 0905 / 127 630

Mobil: 0911 / 899 227  -  starostka obce

Elektronické podania : www.slovensko.sk

Číslo schránky : E0005582508

Bankové spojenie : VÚB,a.s.

Číslo účtu : 5426182 / 0200

IBAN: SK67 0200 0000 0000 0542 6182

 

 Úradne hodiny:
Pondelok :   7,00 - 11,00     11,30 - 14,30 h 
Útorok :         n e s t r á n k o v ý   d e ň 
Streda :         7,00 - 11,00    11,30 -  16,30 h
Štvrtok :         7,00 - 11,00    11,30 -  14,30 h 
Piatok :          7,00 - 11,00    11,30 -  13,00 h

obednajšia prestávka: 11,00  - 11,30 h

 

Stavebný úrad   Myjava 

p. Ján Duga

tel.: 034 / 6907211

 


Základná škola a materská škola Rudník

Rudník č. 2
906 23 Rudník

Tel.: 034 / 6215624
Tel.:  034 / 6215620  - školská jedáleň
 

 Obecná knižnica

OTVORENÉ :  Streda

16,00  -  17,00 h
 

Knihovník :  Elena Tomišová