Petičná akcia - Združenie miest a obcí Slovenska

 

Dobrý deň, vážení občania,

 

Združenie miest a obcí vyhlásilo petíciu, ktorej cieľom je vyhlásenie referenda, po úspechu ktorého by Slovensko malo toľko volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov. Cieľom zmeny je to, aby sme do parlamentu volili toho, koho poznáme. Poslanci parlamentu musia byť bližšie k nám. Vo voľbách do Národnej rady tak napríklad obyvateľ Trenčianskeho kraja bude voliť iba poslancov, ktorí majú trvalý pobyt v  Trenčianskom samosprávnom kraji. Znamenalo by to, že tak ako doteraz si volič pri voľbách do národnej rady vyberie kandidátnu listinu politickej strany, ktorú chce voliť, avšak kandidáti na jej kandidátke budú iba z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vďaka tomu zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude môcť nastať situácia, že až po parlamentných voľbách zisťujeme,  či niekto z nášho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené o tom, že práve viac volebných obvodov je najzásadnejšia reforma, pretože potrebujeme docieliť previazanosť parlamentu s regiónmi.

Preto budeme radi, ak svojím podpisom túto petíciu podporíte. Petičné hárky sú Vám k dispozícii na podpis na Obecnom úrade v Rudníku, v predajni potravín Alka pri hasičskej zbrojnici a v predajni potravín pani Lišaníkovej na Dolnej ulici.

 

 

 

peticia plagat a4 - 132.28 kB