Novinky

Novinky


ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
14.3.2023

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory n e p a t r i a do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.


13.3.2023

STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS !!!

Dobrovoľný hasičský zbor v Rudníku pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov do krúžku mladých hasičov.
Stretnutie sa uskutoční v piatok dňa 17. marca 2023 o 16-tej hodine v hasičskej zbrojnici v Rudníku.

STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS !!!


10.3.2023

Oznam - Ochrana lesov pred požiarmi opatrenia

Vážení občania !

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!
- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.


6.3.2023

UPOZORNENIE !!!

V našom lese Skalky začala ťažba dreva v časti nad kultúrnym domom. Z tohto dôvodu bude potrebné pri niektorých prácach čiastočne obmedziť dopravu v tomto úseku a cestu uzatvoriť.

Ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.


UPOZORNENIE - Predaj pôdy
3.3.2023

UPOZORNENIE - Predaj pôdy

Vážení občania,
Upozorňujeme Vás, že v poslednom období dostávajú občania našej obce i z ďalších okolitých obcí do schránok listy od ďalšej spoločnosti – FARMITO, za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy.
Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkúpenie Vašich pozemkov.
Upozorňujeme občanov, že ponuky takýchto spoločností sú zvláštne a pochybné. Žiadame občanov o opatrnosť a zváženie komunikácie s takýmito firmami.


28.2.2023

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022: 35,84 %

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpau (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 : 22,00 €
(platná od 1.3.2023 do 29.2.2024)


27.2.2023

"Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku"

Obec Rudník realizuje projekt s názvom "Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku" s kódom 309070Z157 podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.VÍTANIE JARI - tradičný ples obce Rudník 18. marec 2023
9.2.2023

VÍTANIE JARI - tradičný ples obce Rudník 18. marec 2023

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku Vás pozýva na tradičný ples obce Rudník "Vítanie jari", ktorý sa uskutoční dňa 18. marca 2023 v Kultúrnom dome v Rudníku.

Nastavenia cookies