Štruktúra OcÚ

Lenka Foltýnová - samostatný odborný pracovník

- podateľňa

- pokladňa

- evidencia obyvateľov

- civilná ochrana

- sociálna pomoc

- organizovanie aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie

- overovanie podpisov a listín

- vyrubovanie a správa miestnych daní a poplatkov

- agenda nájomných bytov

- mzdy a personalistika

- web stránka obce  

- archivácia a skartácia dokumentov

Viera Menšíková - účtovníčka, administratívna pracovníčka

- účtovníctvo

- fakturácia

- agenda vo veci povoľovania hracích automatov

- overovanie podpisov a listín

Erika Vojtková - samostatný odborný pracovník

- vedúca školskej jedálne

- správca kultúrneho domu

 

Publikované: 2.3.2009 | Aktualizácia: 13.12.2022
Nastavenia cookies