Novinky

Novinky

11.11.2019

OZNAM - Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom

Deň otvorených dverí sa uskutoční v budove školy na Weisseho 1 v Novom Meste nad Váhom : streda 20.11.2019 12:00 - 17:00
štvrtok 21.11.2019


28.10.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 29. februára 2020.


22.10.2019

Pošta Rudník - zmena hodín pre verejnosť

Pošta Rudník oznamuje, že s účinnosťou od 01. 11. 2019 bude na Pošte Rudník realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce na pošte.19.9.2019

OZNAM - Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v obci Rudník (medzi obcou a súkromnými osobami)

Obec Rudník oznamuje občanom, ktorí majú záujem vysporiadať časti nehnuteľností - pozemky v súkromnom vlastníctve s obcou Rudník, že obec im ponúka možnosť vysporiadania nehnuteľností v zmysle uznesení č. 24A)/2019 a č. 24B)/2019 schválených obecným zastupiteľstvom na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 27.06.2019.


18.9.2019

Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska - obmedzenia dopravy v dňoch 20.09.2019(piatok) a 21.09.2019(sobota)

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravy oznamuje, že v piatok 20.09.2019 a v sobotu 21.09.2019 z dôvodu konania Medzinárodných cyklistických pretekov okolo slovenska bude obmedzená doprava. Obmedzenia sa budú týkať autobusových liniek a spojov. V našom okolí nebude premávať linka Piešťany-Vrbové-Krajné-Myjava,spoj č. 12: odchod Myjava jednota o 9,30 hod., príchod Piešťany autobusová stanica o 10,35 hod..


10.9.2019

Strednodobý kurz pre obecných koordinátorov

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina v rámci projektu "Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl" hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora.


28.8.2019

OZNAM - Dovolenka 30.08.2019 - Obecný úrad Rudník

Oznamujeme, že v piatok 30. augusta 2019 bude Obecný úrad v Rudníku z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. V neodkladných záležitostiach bude možné volať na telefónne číslo : 0911 899 227


OZNAM - dovolenka od 19.8.2019 do 25.8.2019 - Obecný úrad Rudník
13.8.2019

OZNAM - dovolenka od 19.8.2019 do 25.8.2019 - Obecný úrad Rudník

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad v Rudníku od 19. augusta 2019 do 25. augusta 2019 zatvorený.
Obecný úrad bude opäť otvorený 26. augusta 2019.
V neodkladných záležitostiach bude možné volať na telefónne číslo : 0911 / 899 227