Novinky

Novinky
13.12.2022

Stavebný úrad - Spoločná obecná úradovňa - Úradné hodiny od 2.1.2023

Spoločná obecná úradovňa - úradné hodiny od 2.1.2023

Pondelok: 8,00 hod. - 16,00 hod.
Utorok: 8,00 hod. - 16,00 hod.
Streda: 8,00 hod. - 17,00 hod.
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7,00 hod. - 14,00 hod.29.10.2022

Dotazník PHSR

Vážení občania,
obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) našej obce Rudník na roky 2023 – 2030, ktorý sa zameriava najmä na rozvoj občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, starostlivosti o krajinu, cestovného ruchu a hospodárskeho rozvoja obce. K tomu je treba zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy občanov, neziskových organizácii i podnikateľov v regióne a následne ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov uskutočniť.
Váš názor je pre nás dôležitý a pomôže nám určiť priority týkajúce sa rozvoja našej obce na ďalšie obdobie.
V prípade záujmu Vám dotazník vieme dať vytlačený v písomnej forme na Obecnom úrade v Rudníku v úradných hodinách obecného úradu alebo na požiadanie zaslať do Vašej domácnosti.

Ďakujeme za Váš záujem o budúcnosť našej obce.


28.10.2022

Odporúčania hygienikov pred spojenými voľbami 2022

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach.26.10.2022

Oznam - Mobilná aplikácia Rudník

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov o dianí sa v obci Rudník, dal obecný úrad vytvoriť mobilnú aplikáciu "Rudník", ktorú si možete stiahnuť a nainštalovať do svojich mobilných telefónov.