Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie
Názov Dátum
Správa za II. štvrťrok 2021 30.11.2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - II. štvrťrok 2021 - 49.67 kB
Obchodná verejná súťaž - Spevnená plocha č. 3 11.10.2021 vyhlásenie OVS spevnená plocha č. 3 - 158.23 kB
Obchodná verejná súťaž - Spevnená plocha č. 2 11.10.2021 vyhlásenie OVS spevnená plocha č. 2 - 158.72 kB
Obchodná verejná súťaž - Spevnená plocha č. 1 11.10.2021 vyhlásenie OVS spevnená plocha č. 1 - 158.46 kB
Výzva na predloženie cenovej ponuky "ZLEPŠENIE VYBAVENIA ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ PRI ZŠ a SŠ - obstaranie gastro zariadení do ŠJ pri MŠ v Rudníku" 03.08.2021 Vyzva_9207 - 36.03 kB
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2020 21.05.2021 Súhrnná správa IV. štvrťrok 2020 - Verejné obstarávanie - 33.88 kB
Správa za III. štvrťrok 2020 21.05.2021 Súhrnná správa III. štvrťrok 2020 - Verejné obstarávanie - 27.15 kB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku" 14.10.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku - 1.81 MB
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA" 21.08.2020 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Výstavba detského ihriska - 1.53 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník" 23.10.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník - 1.83 MB