Novinky

III. advetný koncert - nedeľa 11.12.2022
1.12.2022

III. advetný koncert - nedeľa 11.12.2022

Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Myjava, Vás pozývajú na tretí adventný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 11. 12. 2022 o 17.00 h v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. Vstupné na koncert bude dobrovoľné. Koncert bude vysielaný v priamom prenose prostredníctvom TV Myjava (TV, Youtube). Repríza koncertu v TV Myjava bude 14. 12. 2022 o 20.00 h.


Deň otvorených dverí 08.12.2022 - SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom
28.11.2022

Deň otvorených dverí 08.12.2022 - SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom

Deň otvorených dverí 08.12.2022 od 8,00 hod. - 17,00 hod. v budove školy na Weisseho 1 v Novom Meste nad Váhom


VÝZVA - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 15.01.2023
22.11.2022

VÝZVA - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 15.01.2023

Obec Rudník vyzýva vlastníkov pozemkov v bezprostrednej blízkosti miestnych komunikácií, aby vykonali na svojich pozemkoch orez konárov stromov presahujúcich nad cestou alebo zasahujúcich do cesty, nakoľko pri vývoze odpadu i pri zimnej údržbe miestnych komunikácií dochádza k poškodzovaniu vozidiel zabezpečujúcich tieto služby.
Rovnako vyzýva na orez konárov a odstránenie porastov v blízkosti elektrického vedenia i Západoslovenská distribučná, a.s.

10.11.2022

REFERENDUM 21.1.2023 - určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Ja, dolupodpísaná Monika Malcová, starostka obce Rudník v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram volebný okrsok č. 1 a určujem volebnú miestnosť zasadačku v kultúrnom dome Rudník č. 1, 906 23 Rudník pre referendum, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.