NovinkyJE TU ČAS VIANOČNÝ
26.11.2019

JE TU ČAS VIANOČNÝ

Aby adventné vence a svietniky zdobili naše príbytky bezpečne, uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety,... V prípade vzniku požiaru zatvorte rýchlo všetky okná a dvere. Privolajte ihneď hasičov a do ich príchodu sa pokúste uzatvoriť hlavný prívod plynu a odstaviť elektrinu.


19.11.2019

VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/20112 Z.z. energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020.


28.10.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 29. februára 2020.


22.10.2019

Pošta Rudník - zmena hodín pre verejnosť

Pošta Rudník oznamuje, že s účinnosťou od 01. 11. 2019 bude na Pošte Rudník realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce na pošte.19.9.2019

OZNAM - Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v obci Rudník (medzi obcou a súkromnými osobami)

Obec Rudník oznamuje občanom, ktorí majú záujem vysporiadať časti nehnuteľností - pozemky v súkromnom vlastníctve s obcou Rudník, že obec im ponúka možnosť vysporiadania nehnuteľností v zmysle uznesení č. 24A)/2019 a č. 24B)/2019 schválených obecným zastupiteľstvom na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 27.06.2019.