Novinky


27.3.2023

Nultý ročník Jarného bowlingového turnaja seniorov - 28. 3. 2023

Výbor Jednoty dôchodcov v Rudníku pozýva všetkých svojich členov aj ostatných seniorov obce Rudník na nultý ročník Jarného bowlingového turnaja seniorov v kategórii muži a ženy jednotlivci. Turnaj sa uskutoční v ŠPORT Penzióne Stará Turá v utorok 28. marca 2023. Odchod linkového autobusu zo zastávky U Hluchých o 14,18 hod., zo zastávky Požiarna zbrojnica o 14,21 hod.. Cesta naspäť mikrobus - taxi.

OZNAM - VÝKUP PAPIERA dňa 28. marca 2023
21.3.2023

OZNAM - VÝKUP PAPIERA dňa 28. marca 2023

17,50 hod. - 18,00 hod. - Rudník Požiarna zbrojnica

18,00 hod. - 18,05 hod. - Rudník u HluchýchZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
14.3.2023

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory n e p a t r i a do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.