Novinky

SODB - Tlačová správa
21.1.2021

SODB - Tlačová správa

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie.


Celoplošné testovanie na COVID-19 v obce Rudník dňa 23.01.2021
19.1.2021

Celoplošné testovanie na COVID-19 v obce Rudník dňa 23.01.2021

Testovanie na odbernom mieste v obci Rudník sa uskutoční v sobotu 23. januára v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Rudníku, tentoraz bez určeného časového harmonogramu a bez abecedného poradia.


SODB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov
18.1.2021

SODB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov


Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.Novoročné prianie
1.1.2021

Novoročné prianie

Odbitím polnoci sme sa rozlúčili s rokom 2020. Bol to rok náročný, bol to rok, na začiatku ktorého asi nikoho z nás pri novoročných prípitkoch a želaniach ani nenapadlo, čo nás v ňom čaká. Nikto z nás netušil, ako veľmi nejaký vírus zasiahne do našich životov, ako ovplyvní celý svet. Naše súkromné životy, prácu, verejné podujatia, všetko, na čo si človek môže spomenúť...
Tak ako ostatní ľudia na celom svete, tak i my dúfame a veríme, že rok 2021, ktorý sme pred pár hodinami s nádejou privítali, bude rokom, ktorý bude lepší ako ten predchádzajúci.

S nádejou si navzájom prajeme, aby sme mohli znova bez obáv objať svojich blízkych, stretávať sa bez strachu o svoje zdravie a žiť naše každodenné životy.

Väčšina z nás si až teraz, v tomto neľahkom období uvedomuje, ako veľa pre nás tieto veci znamenajú a ako nám chýba to, čo bolo pre nás ešte pred rokom samozrejmé.

Už teraz vidíme, že ani nový rok nezačal jednoducho a dobre, že jeho prvé dni a týždne budú náročné a neľahké.
Je ťažké udržať si vnútorný pokoj a rešpektovať všetky príkazy a nariadenia, ale verím, že všetko, čo sa okolo nás deje, zvládneme.

Prajem nám spoločne, aby sa z našich životov vytratila zloba, závisť a túžba dokazovať druhým svoju moc a dôležitosť. Prajem si, aby sme boli k sebe ohľaduplnejší a všímavejší.

Prajem Vám všetkým, aby ste rok 2021 prežili v zdraví a aby ste mohli mať pri sebe svojich najbližších, pretože to je to najdôležitejšie, čo každý z nás potrebuje.

Prajem Vám aby bol rok 2021 pre Vás dobrým rokom.


Monika Malcová
starostka obce


22.12.2020

Vianočné noviny myjavského cirkevného zboru ECAV

Vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese i na Slovensku, vianočné Služby Božie v Rudníku a v Myjave sa tento rok neuskutočnia.
Z tohto dôvodu cirkevný zbor v Myjave pripravil Vianočné noviny, ktoré prinášajú vrúcne slová k Vám domov.


Koledovanie MŠ
18.12.2020

Koledovanie MŠ13.12.2020

Mesto Myjava zriaďuje odberné miesto na štadióne Spartaka Myjava

Mesto Myjava zriaďuje odberné miesto na štadióne Spartaka Myjava