Novinky

COVID-19 - Nové opatrenia od 15. apríla  2021
16.4.2021

COVID-19 - Nové opatrenia od 15. apríla 2021

175
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


16.4.2021

Obecný úrad dňa 16.4.2021 - zatvorený

Obecný úrad v Rudníku bude dnes 16.4.2021 z prevádzkových príčin zatvorený.


Testovanie na COVID-19 v obci Poriadie  dňa 16.04.2021
14.4.2021

Testovanie na COVID-19 v obci Poriadie dňa 16.04.2021

Odberové miesto : Priestory Kultúrneho domu v Poriadí, Poriadie 114,
bezbariérové priestory
Čas testovania: piatok 16. apríla 2021 od 14:00 hod. do 20:00 hod.


13.4.2021

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

Riaditeľka materskej školy, Rudník 2 oznamuje, že v zmysle § 59 a § 59 písm. a) ods. 1-5 zákona NR SR 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 438/2020 MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., a v súlade s VZN obce Rudník č.1/2019, že prijímanie žiadostí na predprimárne i povinné predprimárne vzdelávanie detí do materskej školy bude v období: od 1.5.2021 do 31. 5. 2021, v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.


12.4.2021

Smútočný oznam - pán Ján Svinkásek

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. apríla 2021 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ján Svinkásek vo veku 77 rokov.

Česť jeho pamiatke.


Smútočný oznam - pán Jaroslav Rehorčík
31.3.2021

Smútočný oznam - pán Jaroslav Rehorčík

S veľkým smútkom a bolesťou v duši oznamujeme všetkým, ktorí poznali pána Jaroslava Rehorčíka, hlavne jeho košikárskej rodine a tým, ktorí ho poznali a mali radi, že dnes 31.marca 2021 krátko po polnoci nás náhle navždy opustil vo veku 69 rokov náš košikár Jaroslav Rehorčík.

Česť jeho pamiatke


18.3.2021

Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!
- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.


11.3.2021

Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov sa vytvorili informačné kancelárie , ktoré sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch/klientskych centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne. Klientom sú tiež k dispozícii bezplatné konzultácie prostredníctvom on-line chatovej poradne dostupnej na stránke https://prevenciakriminality.sk/. Doplnkové informácie môžete nájsť aj na Facebooku "Prevencia kriminality".