Novinky

Novinky

12.3.2020

Obecný úrad - OZNAM - Stránkové hodiny v čase od 16.3.2020

Stránkové hodiny na obecnom úrade v čase od 16.3.2020 do odvolania.
JE TU ČAS VIANOČNÝ
26.11.2019

JE TU ČAS VIANOČNÝ

Aby adventné vence a svietniky zdobili naše príbytky bezpečne, uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety,... V prípade vzniku požiaru zatvorte rýchlo všetky okná a dvere. Privolajte ihneď hasičov a do ich príchodu sa pokúste uzatvoriť hlavný prívod plynu a odstaviť elektrinu.


28.10.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 29. februára 2020.


22.10.2019

Pošta Rudník - zmena hodín pre verejnosť

Pošta Rudník oznamuje, že s účinnosťou od 01. 11. 2019 bude na Pošte Rudník realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce na pošte.19.9.2019

OZNAM - Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v obci Rudník (medzi obcou a súkromnými osobami)

Obec Rudník oznamuje občanom, ktorí majú záujem vysporiadať časti nehnuteľností - pozemky v súkromnom vlastníctve s obcou Rudník, že obec im ponúka možnosť vysporiadania nehnuteľností v zmysle uznesení č. 24A)/2019 a č. 24B)/2019 schválených obecným zastupiteľstvom na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 27.06.2019.


18.9.2019

Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska - obmedzenia dopravy v dňoch 20.09.2019(piatok) a 21.09.2019(sobota)

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravy oznamuje, že v piatok 20.09.2019 a v sobotu 21.09.2019 z dôvodu konania Medzinárodných cyklistických pretekov okolo slovenska bude obmedzená doprava. Obmedzenia sa budú týkať autobusových liniek a spojov. V našom okolí nebude premávať linka Piešťany-Vrbové-Krajné-Myjava,spoj č. 12: odchod Myjava jednota o 9,30 hod., príchod Piešťany autobusová stanica o 10,35 hod..


10.9.2019

Strednodobý kurz pre obecných koordinátorov

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina v rámci projektu "Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl" hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora.