UPOZORNENIE !!!

 Vážení občania,

Upozorňujeme Vás, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov našej obce i  z ďalších okolitých obcí do schránok listy od spoločnosti FARMY EKO, s. r. o. za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy.

Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkúpenie Vašich pozemkov. 

Upozorňujeme Vás však, že sa jedná o zvláštny a pochybný druh ponúk na odkúpenie pôdy a preto Vás žiadame o opatrnosť a zváženie komunikácie s touto firmou.

 

 www.kopaniciarskenoviny.sk/majitelia-pozemkov-si-v-schrankach-nachadzaju-zvlastne-ponuky-na-odpredaj-pody/

www.staratura.sk/item/upozornujeme-obcanov-na-listy-k-odpredajom-pozemkov/