Novinky

Novinky


27.3.2023

Nultý ročník Jarného bowlingového turnaja seniorov - 28. 3. 2023

Výbor Jednoty dôchodcov v Rudníku pozýva všetkých svojich členov aj ostatných seniorov obce Rudník na nultý ročník Jarného bowlingového turnaja seniorov v kategórii muži a ženy jednotlivci. Turnaj sa uskutoční v ŠPORT Penzióne Stará Turá v utorok 28. marca 2023. Odchod linkového autobusu zo zastávky U Hluchých o 14,18 hod., zo zastávky Požiarna zbrojnica o 14,21 hod.. Cesta naspäť mikrobus - taxi.

OZNAM - VÝKUP PAPIERA dňa 28. marca 2023
21.3.2023

OZNAM - VÝKUP PAPIERA dňa 28. marca 2023

17,50 hod. - 18,00 hod. - Rudník Požiarna zbrojnica

18,00 hod. - 18,05 hod. - Rudník u HluchýchZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
14.3.2023

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory n e p a t r i a do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.


13.3.2023

STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS !!!

Dobrovoľný hasičský zbor v Rudníku pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov do krúžku mladých hasičov.
Stretnutie sa uskutoční v piatok dňa 17. marca 2023 o 16-tej hodine v hasičskej zbrojnici v Rudníku.

STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS !!!


10.3.2023

Oznam - Ochrana lesov pred požiarmi opatrenia

Vážení občania !

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!
- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.