Novinky

Novinky26.10.2023

Gastrocentrum Stará Myjava - dovoz obedov

Gastrocentrum Stará Myjava oznamuje možnosť stravovania a dovozu obedov. Cena obedu je 5,50 Eur s DPH. Viac info na www.gastrocentrumsm.sk alebo tel.: 0907/079 223KD Polianka dňa 14.októbra 2023 - šúlanie poliančárskych slivkových gulí
4.10.2023

KD Polianka dňa 14.októbra 2023 - šúlanie poliančárskych slivkových gulí

Šikovní Poliančári Vás pozývajú na šúlanie poliančárskych slivkových gulí, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2023 o 14tej hodine v kultúrnom Dome na Polianke. Môžete ochutnať slivkové gule , zemiakové šúlance a ručne robené domáce slíže.


4.10.2023

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre 10 RD v obci Rudník od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 6 písm. b), § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v y d á v a podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve pre regulovaný subjekt Obec Rudník, č. 1, 906 23 Rudník, IČO: 00 309 958 potvrdenie o cene na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia túto cenu:
- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou............... 2,9566 €/m3. Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.
IDA - Inteligentná domáca asistentka
24.7.2023

IDA - Inteligentná domáca asistentka

Nová sociálna služba a systém IDA v okrese Myjava prináša do domácnosti pocit bezpečia a pohody.


Nastavenia cookies