Novinky

Novinky

SODB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov
26.4.2021

SODB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov

V obci Rudník sa k 31.3.2021 sčítalo 88,88 % obyvateľov. Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bol podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z.z. (ďalej len "zákon") určený podľa § 5a ods. 4 písm. a) dátum začatia dosčítavania na pondelok 3. mája 2021. Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona trvá od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021.

Kontaktné miesto po dohode s asistentom - pani Lenka Foltýnová., 0346215620, obec@rudnik.sk


Deň zeme 22. apríl 2021 v obci Rudník
21.4.2021

Deň zeme 22. apríl 2021 v obci Rudník

Obec Rudník a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rudníku - Deň zeme 22. apríl 2021 - Urobme si náš svet krajší a čistejší - Všetci, ktorým záleží na našej prírode a prostredí, v ktorom žijeme, sa môžeme zapojiť do zberu odpadov vo svojom okolí, pozametať posypový materiál pri ceste pred svojím domom, vysadiť nové kvety, kríky, stromy ...Vrecia na odpad Vám poskytneme na obecnom úrade, odpad stačí nechať na okraji cesty, obec ho pozváža od štvrtka 22. apríla do nedele 2. mája 2021


COVID-19 - Nové opatrenia od 15. apríla  2021
16.4.2021

COVID-19 - Nové opatrenia od 15. apríla 2021

175
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


13.4.2021

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

Riaditeľka materskej školy, Rudník 2 oznamuje, že v zmysle § 59 a § 59 písm. a) ods. 1-5 zákona NR SR 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 438/2020 MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., a v súlade s VZN obce Rudník č.1/2019, že prijímanie žiadostí na predprimárne i povinné predprimárne vzdelávanie detí do materskej školy bude v období: od 1.5.2021 do 31. 5. 2021, v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.


12.4.2021

Smútočný oznam - pán Ján Svinkásek

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. apríla 2021 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ján Svinkásek vo veku 77 rokov.

Česť jeho pamiatke.


Smútočný oznam - pán Jaroslav Rehorčík
31.3.2021

Smútočný oznam - pán Jaroslav Rehorčík

S veľkým smútkom a bolesťou v duši oznamujeme všetkým, ktorí poznali pána Jaroslava Rehorčíka, hlavne jeho košikárskej rodine a tým, ktorí ho poznali a mali radi, že dnes 31.marca 2021 krátko po polnoci nás náhle navždy opustil vo veku 69 rokov náš košikár Jaroslav Rehorčík.

Česť jeho pamiatke


18.3.2021

Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!
- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.


11.3.2021

Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov sa vytvorili informačné kancelárie , ktoré sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch/klientskych centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne. Klientom sú tiež k dispozícii bezplatné konzultácie prostredníctvom on-line chatovej poradne dostupnej na stránke https://prevenciakriminality.sk/. Doplnkové informácie môžete nájsť aj na Facebooku "Prevencia kriminality".Sčítanie obyvateľov - Oznam
2.3.2021

Sčítanie obyvateľov - Oznam

Dobrý deň vážení občania,

15.02.2021 sa začalo na celom Slovensku “Sčítanie obyvateľov“, ktoré v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021 bude prebiehať iba elektronicky.
Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Občania, ktorí sa nestihnú alebo nemajú možnosť v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021 sčítať elektronicky, môžu sa neskôr sčítať asistovane. Asistované sčítanie sa bude v našej obci realizovať na obecnom úrade v termíne od 1.4.2021 do 31.10.2021, kde Vám pracovníčka na obecnom úrade pomôže so sčítaním.
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu 
Obecný úrad Rudník