Novinky

Novinky

6.3.2023

UPOZORNENIE !!!

V našom lese Skalky začala ťažba dreva v časti nad kultúrnym domom. Z tohto dôvodu bude potrebné pri niektorých prácach čiastočne obmedziť dopravu v tomto úseku a cestu uzatvoriť.

Ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.


UPOZORNENIE - Predaj pôdy
3.3.2023

UPOZORNENIE - Predaj pôdy

Vážení občania,
Upozorňujeme Vás, že v poslednom období dostávajú občania našej obce i z ďalších okolitých obcí do schránok listy od ďalšej spoločnosti – FARMITO, za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy.
Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkúpenie Vašich pozemkov.
Upozorňujeme občanov, že ponuky takýchto spoločností sú zvláštne a pochybné. Žiadame občanov o opatrnosť a zváženie komunikácie s takýmito firmami.


28.2.2023

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022: 35,84 %

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpau (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 : 22,00 €
(platná od 1.3.2023 do 29.2.2024)


27.2.2023

"Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku"

Obec Rudník realizuje projekt s názvom "Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku" s kódom 309070Z157 podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.


16.2.2023

Pozvánka na zasadnutie OZ 21.2.2023

Starostka obce Rudník v súlade s § 12 a § 13 zák. č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 o 17,00 hod.VÍTANIE JARI - tradičný ples obce Rudník 18. marec 2023
9.2.2023

VÍTANIE JARI - tradičný ples obce Rudník 18. marec 2023

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku Vás pozýva na tradičný ples obce Rudník "Vítanie jari", ktorý sa uskutoční dňa 18. marca 2023 v Kultúrnom dome v Rudníku.


31.1.2023

PETÍCIA za NsP Myjava

Kategorizácia nemocníc a jej možné dopady na Nemocnicu s poliklinikou v Myjave


26.1.2023

UPOZORNENIE !!!

Vážení občania,
Upozorňujeme Vás, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov našej obce i z ďalších okolitých obcí do schránok listy od spoločnosti FARMY EKO, s. r. o. za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy.
Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkúpenie Vašich pozemkov.
Upozorňujeme Vás však, že sa jedná o zvláštny a pochybný druh ponúk na odkúpenie pôdy a preto Vás žiadame o opatrnosť a zváženie komunikácie s touto firmou.


Vandrovalo vajce...
17.1.2023

Vandrovalo vajce...

13. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc , ktorý sa bude konať od 10. marca 2023 v Bzinciach pod Javorinou, miestna časť Cetuna.