REFERENDUM - Oznam hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky

 

Oznamujeme voličom, ktorí majú záujem zúčastniť sa hlasovania v Referende, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023 a  zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť osobne do hlasovacej miestnosti, ktorá bude  v Kultúrnom dome v zasadacej miestnosti , že môžu požiadať o hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky.  O toto hlasovanie môžu požiadať  na Obecnom úrade v Rudníku  na pevnej linke: 034/6215620 a na mobilnom č.t. 0905 127 630. V deň konania referenda bude možné požiadať o hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky iba na mobilnom čísle telefónu 0905 127 630.

 

Upozorňujeme, že prostredníctvom bežnej prenosnej volebnej schránky nehlasujú voliči, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19. Takíto voliči, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, hlasujú do špeciálnej prenosnej volebnej schránky za asistencie vyslaných členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie (zabezpečujúcej hlasovanie takýchto voličov v rámci územia celého okresu). O hlasovanie do špeciálnej okrskovej volebnej komisie môžu občania požiadať zapisovateľa špeciálnej okrskovej volebnej komisie najneskôr do piatka 20.01.2023 do 12,00 hod. na tel. číslo: 0918/861 714.