Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8707415107 6.10.2021 Zemný plyn za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  911,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021101411 6.10.2021 Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102021 4.10.2021 Oprava strešných okien v NBD č. 381 a č. 382 František Lisík 40 196 909  860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101480 4.10.2021 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  36,11 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670122036 4.10.2021 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  66,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670121960 4.10.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  110,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101521 4.10.2021 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  34,51 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 21/036 30.9.2021 Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Rudník ISA projekta, s.r.o. 46 894 641   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2124 30.9.2021 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 21/037 30.9.2021 Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník ISA projekta, s.r.o. 46 894 641   
Detail Faktúra došlá 2021600 29.9.2021 Vývoz ČOV AT PreVaK, s.r.o. 35 915 749  246,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 102109506 29.9.2021 Odber vzorky a výkon skúšok vody Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  81,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210074 29.9.2021 HP adapter 90W orig., HP DC Jack Michal Mikláš - compIT 45905215  37,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021024 29.9.2021 Práce naviac na základe CP 2021018 zo dňa 15.09.2021 Pišta Miko s.r.o. 44192584  14 473,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021023 29.9.2021 Strecha KD Pišta Miko s.r.o. 44192584  14 813,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100110861 29.9.2021 Pneumatiky Andros s.r.o. 51084554  208,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187716 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  75,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187715 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  68,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187713 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187714 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  128,92 EUR