Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 101902384 16.12.2019 Zelenina a ovocie TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  60,86 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670939677 16.12.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  38,39 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670939668 16.12.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  53,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 6110393391 16.12.2019 Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 NAY a.s. 35739487  183,00 EUR 
Detail Zmluva O budúcej zmluve 324-1/2019 13.12.2019 Zmluva o budúcej zmluve Peter Dinžík    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 0000000001 13.12.2019 Nakladanie s odpadom Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 00000000001 13.12.2019 Verejná telefónna služba Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva Dohoda 000000000001 13.12.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Faktúra došlá 2019060 10.12.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie Milan Medňanský - ELIZ 36965537  1 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/3510 10.12.2019 Čistenie kanalizácie - 9 RD Sezako Trnava s.r.o. 36263800  962,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 906226759 10.12.2019 Predškolská výchova č. 3/2020 - 6/2020 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  7,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101901961 10.12.2019 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  776,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1956 9.12.2019 Odber a rozbor vody na ČOV AT Rudník Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 19725 9.12.2019 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  187,69 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20191615 9.12.2019 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  46,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 905226759 6.12.2019 Predplatné KOPANICIAR EXPRES SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  38,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20193756 6.12.2019 Materiál stavebný STAR, spol. s r.o. 18048943  70,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190072 6.12.2019 Správa IT infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019707 6.12.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 3834011 6.12.2019 Obecné noviny rok 2020 INPROST spol. s r.o. 31363091  93,60 EUR