Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 190099 15.11.2019 Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto VOCH s.r.o. 47030241  155,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190374 14.11.2019 Montáž stĺpu VO pred KD, práce elektroinštalačné, práce výkopové, práce pomocné vývoz... ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  547,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190375 14.11.2019 Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  61,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190373 14.11.2019 Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  3 181,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019021 14.11.2019 Inštalatérske práce Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  445,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 07400014534 14.11.2019 Doplatok - elektrina SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190807 14.11.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190848 14.11.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801190418 14.11.2019 Stavebné práce v zmysle OBJ č. 1942 na stavbe "Oprava MK, naviac práce": S89730-0004 SO naviac... CESTY NITRA, a.s. 34128344  4 618,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF00226 14.11.2019 Údržba budovy - Hasičská zbrojnica BAUCO Myjava s. r. o. 47815418  218,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019653 14.11.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019-305 14.11.2019 WebLES-licencia, WebLES-užívateľská podpodra 1.11.2019-31.12.2019 Foresta SK, a.s. 36368741  321,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 322019 14.11.2019 Dodávka materiálu a montážne inštalatérske práce pre stavbu "Modernizácia kotolne a... ŠIMLINGER, spol. s.r.o. 31417141  85 613,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8245050509 14.11.2019 Telefóny OcÚ od 01.11.2019-30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 190096 14.11.2019 Dovoz kameniva vozidlom Mercedes VOCH s.r.o. 47030241  678,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194608386 12.11.2019 Voda za obdobie od 6.10.2019-5.11.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670935530 12.11.2019 Mrazené potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  47,21 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670935465 12.11.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  111,02 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101902189 12.11.2019 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  21,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101902170 12.11.2019 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  74,06 EUR