Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 5180056 3.5.2019 Prepravné náklady za vývoz črepov Zberné suroviny a.s. Žilina   36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8677577538 3.5.2019 Zemný plyn od 01.05.2019 do 31.05.2019 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019051385 3.5.2019 Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013900054 3.5.2019 Náklady za prevádzku cintorínov za rok 2018 Mesto Myjava 00309745  1 533,68 EUR 
Detail Faktúra došlá -6806864999 3.5.2019 Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  175,95 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 39 399 2.5.2019 Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Rudník Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1925 30.4.2019 Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  290,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 19-452-00749 30.4.2019 Nevšedné podoby prútia 2019 Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191062272 23.4.2019 Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  38,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191062271 23.4.2019 Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  34,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191062273 23.4.2019 Voda za obdobie od 3.7.2018-5.4.2019 (Rudník - DHZ cvičisko) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  51,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061221 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.19-10.4.19 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  31,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061222 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  141,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061223 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  57,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061224 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  61,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019024 23.4.2019 Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického Anton Šipold - ELASON 30743231  214,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191063645 23.4.2019 Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 19) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  11,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190138 23.4.2019 Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v týždenníku Kopaničiar expres č. 12 a 13/2019 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190448 23.4.2019 Big Bag 90x90x160 - plasty FEREX, s.r.o. 17682258  361,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019007 23.4.2019 Vinylová podlaha, OSB doska, podložka s parozábranou Pišta Miko s.r.o. 44192584  2 457,61 EUR