Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670225623 20.9.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59,04 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 220103951 9.9.2022 Mlieko a mliečne výrobky NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  153,08 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670224051 9.9.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  155,99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670224104 9.9.2022 Mrazené potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  84,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202202116 9.9.2022 MŠ vzorkové zošity Maquita s.r.o. 36316881  6,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2222206139 9.9.2022 Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Faktúra došlá 2022485 9.9.2022 Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151544194 9.9.2022 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  59,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151544193 9.9.2022 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  1 946,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 8311122464 9.9.2022 telefóny Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102201243 9.9.2022 Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  588,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 220030 9.9.2022 Oprava kanalizácie pri PZ VOCH s.r.o. 47030241  1 366,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 22110 9.9.2022 Pranie a čistenie obrusov LilAdel, s.r.o. 53585755  75,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 8405073124 9.9.2022 Plyn SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -10 315,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 22151 9.9.2022 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  321,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022504 9.9.2022 Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749  345,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4224469704 9.9.2022 Voda od 06.07.2022-05.08.2022 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221149899 9.9.2022 Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  127,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221149900 9.9.2022 Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  67,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221149901 9.9.2022 Voda od 11.07.2022-10.8.2022 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  76,03 EUR