Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2913021398 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita Vaďovské) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913021399 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 6) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913002812 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020(Rudník 96) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913018918 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -42,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 8424465406 3.2.2021 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -2 306,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913002626 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  55,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000741 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -1,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913001785 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -20,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913002627 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -126,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000737 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -3,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000743 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -5,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000742 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -75,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000744 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -2,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 8275253307 3.2.2021 Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  52,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5599046872 3.2.2021 Telefóny OcÚ od 17.12.2020 - 16.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 202047 3.2.2021 Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV Ján Gregor TV SAT 32291612  1 374,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020762 3.2.2021 Odkalenie ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749  402,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 12/2021 22.1.2021 Testovanie 23.1.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2103 21.1.2021 Smetná nádoba - plastová zelená 120 l MEVA-SK s.r.o. 31681051  415,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000004611 21.1.2021 Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021(Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,85 EUR