Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1052019 27.6.2019 Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka Peter CHŇUPA 36964751  76,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019309 27.6.2019 Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu PreVaK, s.r.o. 35 915 749  32,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801190075 27.6.2019 Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127/2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č.... CESTY NITRA, a.s. 34128344  39 464,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1904341707 27.6.2019 Predškolská výchova SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 4191110837 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  58,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191110838 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  56,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191110835 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  31,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191110836 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019(Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  124,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2193002444 27.6.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia Rudník, p.č. 22385/58 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  90,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1931 27.6.2019 Kosenie zákop pri miestnych komunikáciách Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1930 26.6.2019 Čistenie ČOV AT 120 Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Faktúra došlá potravinová 101901296 25.6.2019 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  39,02 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101901240 25.6.2019 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  84,49 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670920589 25.6.2019 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  6,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670920641 25.6.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  50,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670921533 25.6.2019 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  117,03 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191116574 25.6.2019 Mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  29,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190811 25.6.2019 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  67,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1929 18.6.2019 Výstavba detského ihriska KJK Consulting s.r.o. 51 649 772  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0071186651 13.6.2019 ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR