Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2913229182 29.9.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  74,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 8290033456 29.9.2021 Telefóny za obdobie od 01.08.2021 - 31.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 012106295 29.9.2021 Konvektomat, sporák - ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  7 286,28 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 309070Z157 27.9.2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z157 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 020210012 24.9.2021 Plastová známka pre psa Eva Sukeníková - KOPEX 32892390  50,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 22109051 24.9.2021 Vytriedenie plastového odpadu Technické služby Senica a.s. 36228443  1 236,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5640481069 24.9.2021 Mobily od 17.9.2021-16.10.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  70,38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101378 24.9.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  82,31 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670121004 24.9.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  113,01 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101424 24.9.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  49,07 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670121002 24.9.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42,26 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20211163 24.9.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  83,11 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 134/2021 24.9.2021 Kúpna zmluva Ing. Mirko Farkaš   36,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2121 23.9.2021 Čistiareň odpadových vôd PreVaK, s.r.o. 35 915 749  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2122 23.9.2021 Renovácia balkónov - nájomné bytové domy Rudník Jaroslav Eliáš Elo 40471063  4 120,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 0202021 23.9.2021 Výkon činnosti trénera Mgr. Iveta Neveďalová    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2123 21.9.2021 Servis a oprava obecného rozhlasu telegrafia, a.s. 17081386   
Detail Faktúra došlá 10210024 16.9.2021 Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava Ján Bičian 44014856  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102101456 16.9.2021 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok iné druhy komunálneho odpadu-drobný stavebný odpad,... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  514,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2120 16.9.2021 ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  0,00