Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3102002147 10.2.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  878,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020061 10.2.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020062 10.2.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie "Intenzifikácia triedeného zberu... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012002157 10.2.2021 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1 308,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102100114 8.2.2021 Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  159,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211542 8.2.2021 Zmluva č. tz2015-05-25bt6 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210077 8.2.2021 Aktualizácia programov za rok 2021 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4800015115 8.2.2021 Obnovenie prevádzkovej plomby Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  29,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101709 8.2.2021 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021039 8.2.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník za mesiac január 2021 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210012 8.2.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 004 4.2.2021 Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne Mesto Myjava 00309745   
Detail Zmluva O spolupráci 1/12/2021 4.2.2021 Testovanie v piatok dňa 5.2.2021 v čase od 14:00 hod. do 22:00 hod. Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Faktúra došlá potravinová 670100504 3.2.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  133,53 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670100507 3.2.2021 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  16,70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191236244 3.2.2021 Mlieko, tvaroh ŠJ RAJO a.s. 31329519  7,08 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102002618 3.2.2021 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  63,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100022 3.2.2021 Posýpanie miestnych komunikácií Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  369,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100036 3.2.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového kom. odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  509,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707205243 3.2.2021 Zemný plyn od 01.02.2021-28.02.2021 (Rudník1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  911,00 EUR