Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 670940485 20.12.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  76,89 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670940499 20.12.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101902416 20.12.2019 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  57,53 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 19797 20.12.2019 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  164,40 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 19/10/010/48 20.12.2019 DOHODA - pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na 3791 6394   
Detail Zmluva Iná 9415 20.12.2019 Odvádzanie odpadových vôd Andrei Michalčak    
Detail Zmluva O dotáciách 287-3/2019 19.12.2019 Poskytnutie dotácie Mesto Myjava 00309745  96,00 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 318-1/2019/A/19 18.12.2019 Prenájom nebytového priestoru Martin Babiar    
Detail Faktúra došlá 8247252979 18.12.2019 Telefóny OcÚ za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  74,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 8402599747 18.12.2019 Plyn za obdobie od 01.01.2019-31.10.2019 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -1 329,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 1904459055 18.12.2019 Kopaničiar expres č. 2/2020 - 52/2020 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1957 16.12.2019 Čistiareň - obrusy KD Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá 229/2019 16.12.2019 Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2019 Peter CHŇUPA 36964751  87,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 190276 16.12.2019 Skartovačka , USB mouse - OcÚ BN Invest, s.r.o. 36227391  87,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190901 16.12.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911252119 16.12.2019 Nedoplatok elektriny za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  2,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194670747 16.12.2019 Voda za obdobie od 06.11.2019-05.12.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2019 16.12.2019 Kúrenie - byty ZŠ Peter Belenčiak 37022687  6 002,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191158269 16.12.2019 Maslo, mlieko RAJO a.s. 31329519  93,28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101902343 16.12.2019 Zelenina a ovocie TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  59,86 EUR