Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2913251365 26.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník lokalita U Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -278,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8291884523 26.10.2021 Telefóny OcÚ a ZŠ s MŠ za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913248859 26.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -43,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 210222 26.10.2021 Tonery do tlačiarne - ZŠ BN Invest, s.r.o. 36227391  291,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101058673 26.10.2021 Poukážky UpDéjeuner Up Déjeuner, s.r.o. 53528654  1 267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20218109 26.10.2021 Stavebný materiál STAR, spol. s r.o. 18048943  -33,21 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191292890 26.10.2021 Mlieko - ŠJ RAJO a.s. 31329519  174,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2126 25.10.2021 Mandátny certifikát, certifikát pre elektronickú pečať TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  0,00  
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru OBJ27/2021-002/2021/A/05 14.10.2021 Prenájom priestorov KD Centrum tradičnej kultúry v Myjave    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2125 8.10.2021 Kamerový systém VJ control, s.r.o. 47225432   
Detail Zmluva O spolupráci 1/135-001/2020/AS25 8.10.2021 Realizácia projektu "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra došlá potravinová 21475 6.10.2021 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  198,96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670122938 6.10.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42,82 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670122945 6.10.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  154,77 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20211238 6.10.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  56,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120211 6.10.2021 Oprava obecného rozhlasu telegrafia, a.s. 17081386  563,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210079 6.10.2021 Správa IT Infraštruktúry v ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210464 6.10.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2021 pre ŠJ ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210416 6.10.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 za 9/2021 pri NBD č. 379,380,381,382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012101779 6.10.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1 209,64 EUR