Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019447 16.8.2019 Odkalenie ČOV AT 120 Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749  373,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159300 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159298 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  116,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159299 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2192205921 16.8.2019 Spisové materiály - ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  71,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019043 16.8.2019 Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611920738 16.8.2019 Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611920866 16.8.2019 Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá -2019011 16.8.2019 Motorové vozidlo CITROEN JUMPY S AUTO, s.r.o. 45395233  5 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911165431 16.8.2019 Elektrina za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -34,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 8238515009 16.8.2019 tel.: 6215620, 6215624, 6215625 a net (1.8.2019-31.8.2019) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019427 16.8.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190616 16.8.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21907139 16.8.2019 Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie Technické služby Senica a.s. 36228443  575,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192183 16.8.2019 Pracovná obuv, sekeromotyka s násadou, ... DHZ Rudník FLORIAN, s.r.o. 36427969  484,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190501 16.8.2019 Licencia na využívanie softweru TENDERnet v období 6.8.2019 - 5.8.2020 TENDERnet s.r.o. 50139088  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194430047 16.8.2019 Voda za obdobie od 6.7.2019-5.8.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019045 16.8.2019 Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR pre roky... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  1 188,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019013 16.8.2019 PD na Prestrešenie KD Rudník, požiarna ochrana a hromozvod Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611922780 16.8.2019 Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  13,90 EUR