Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 53/ZML/DOD/2022 17.10.2022 Vývoz tuhého komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva Nájomná 51/ZML/HLZ/2022 14.10.2022 Prenájom priestorov KD Centrum tradičnej kultúry v Myjave    
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 52/ZML/HLZ/2022 12.10.2022 Poskytnutie dotácie Mesto Myjava 00309745  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7582475671 7.10.2022 Elektrina - Rudník ZSE Energia, a.s. 36677281  755,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022101313 7.10.2022 Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707777656 7.10.2022 Plyn za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 (Rudník ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  1 776,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102201192 7.10.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  49,15 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 220104386 7.10.2022 Potraviny ŠJ NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  101,28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20221160 7.10.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  75,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 220104449 7.10.2022 Slnečnicový olej NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  48,42 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670226566 7.10.2022 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  8,60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670226466 7.10.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  50,49 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670227235 7.10.2022 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  55,07 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670227270 7.10.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  109,28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102201245 7.10.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  43,70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102201219 7.10.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  61,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 50/ZML/HLZ/2022 7.10.2022 Prenájom KD Katarína Urbančíková    
Detail Objednávka vyšlá 2231 4.10.2022 Predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (Cesta od PZ po Biomilu) Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  520,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2229 3.10.2022 Čistiareň Čistiareň   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2230 3.10.2022 ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749