Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 8716161912 18.12.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  954,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3833911 18.12.2018 Obecné noviny rok 2019 INPROST spol. s r.o. 31363091  88,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811001285 18.12.2018 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 201865045 17.12.2018 Licencia ESET Internet Security na 4 PC na 2 roky ESET, spol. s r.o.   119,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801180604 17.12.2018 Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127(2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov... CESTY NITRA, a.s. 34128344  24 019,13 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru _1 17.12.2018 Nájom nebytových priestorov 5J Projekt, s.r.o. 51 750 830   
Detail Faktúra došlá 8221929822 14.12.2018 Tel.č.: 6215620, 6215624 a net za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011801800 14.12.2018 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  804,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018811 14.12.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20182850 14.12.2018 Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál STAR, spol. s r.o. 18048943  95,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811210346 14.12.2018 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -17,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1804202104 14.12.2018 Časopis - Predškolská výchova SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 20183010 14.12.2018 Hodnostné označenie DPO FLORIAN,s.r.o. 36427969  22,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181058 14.12.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101801942 14.12.2018 Zneškodnenie odpadu , zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  272,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800395 14.12.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  261,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181012 14.12.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018281 14.12.2018 Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za november 2018 Falc-Com s.r.o., 36691178  101,28 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 15/2018/A 14.12.2018 Nájom nebytového priestoru v KD Rudník Zdena Pražienková    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1845 14.12.2018 Vývoz ČOV AT v obci Rudník pri nájomných bytových domoch PreVaK, s.r.o. 35 915 749