Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2913286699 27.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 381) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  33,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913286698 27.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  74,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5645130272 27.10.2021 Mobily od 17.10.2021 - 16.11.2021 - OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  80,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021038 27.10.2021 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v budove ZŠ a MŠ, NBD č. 381, 382, 380 a 379 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021445 27.10.2021 Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 41 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  27,72 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 006 27.10.2021 Spoločná obecná úradovňa Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá 402112718 26.10.2021 Menu box - ŠJ Papírenské zboží s.r.o. 47900865  50,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 210106648 26.10.2021 Vanička plastová - ŠJ Farmárik, s.r.o. 36745057  17,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 073-2021/10 26.10.2021 Citroen Jumpy MY 410 BI Marek Maliarik 32718764  27,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 22108067 26.10.2021 Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie Technické služby Senica a.s. 36228443  672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22108066 26.10.2021 Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie Technické služby Senica a.s. 36228443  672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214547207 26.10.2021 Voda za obdobie od 06.09.21-05.10.21 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214547155 26.10.2021 Voda za obdobie od 06.07.2021-05.10.2021 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214545076 26.10.2021 Voda za obdobie od 05.07.2021-04.10.2021 (Rudník 3) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  12,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102101537 26.10.2021 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  199,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021629 26.10.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v mesiaci september 2021 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210492 26.10.2021 Kontrola hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  310,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210493 26.10.2021 Kontrola hasiacich prístrojov - Základná škola s materskou školou PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  80,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913251363 26.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 (Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -214,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913251364 26.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník 381) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -2,41 EUR