Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20220144 16.6.2022 Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  1 866,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 10220016 16.6.2022 Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava Ján Bičian 44014856  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103707808 16.6.2022 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  2 188,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103707809 16.6.2022 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  166,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022329 16.6.2022 Zmluva o prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2022 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102200858 16.6.2022 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  999,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 8307390449 16.6.2022 Telefóny OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220488 16.6.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022029 16.6.2022 Vypracovanie znaleckého posudku č. 03/2022 Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP 33186235  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022061341 16.6.2022 Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022021 16.6.2022 Revízie komínov NBD č. 381, 382, 379, 380 a v budove ZŠ s MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 622064 16.6.2022 Oprava pouličného osvetlenia a oprava rozhlasu TESA servis 36963160  440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022019 16.6.2022 Zemné práce malým bagrom - čistenie zákopy , odvoz zeminy ostatné práce - oprava kompresora,... Milan Medňanský - ELIZ 36965537  141,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200137 16.6.2022 Poháre, medalily - ZŠ Milan Rýzek 46334084  49,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707653720 16.6.2022 Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  3 364,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 23/ZML/DOD/2022 10.6.2022 Poskytovanie auditorskych služieb RVC Senica s.r.o. 36259560   
Detail Faktúra došlá 9122002226 9.6.2022 AsC Komplet do 100 žiakov ZŠ ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31 361 161  269,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2210047 9.6.2022 Školské knihy - ZŠ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  110,60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 22268 8.6.2022 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  275,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212203248 8.6.2022 Školské knihy - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  188,87 EUR