Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1019071403 2.7.2019 Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/14 2.7.2019 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  239,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911132601 2.7.2019 Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  125,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911123402 2.7.2019 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  142,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019064 2.7.2019 Oblečenie pre členov DHZO Rudník FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  340,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019063 2.7.2019 Služobné obleky pre členov DHZO Rudník FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  465,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019010 2.7.2019 Projektová dokumentácia - prestrešenie vstupu do pivnice a plochu pri požiarnej... Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  1 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06812146125 2.7.2019 Poistka č. 6812146125 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  83,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101901378 1.7.2019 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  75,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 1905573 27.6.2019 Hygienické potreby - ZŠ KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340  218,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052019 27.6.2019 Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka Peter CHŇUPA 36964751  76,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019309 27.6.2019 Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu PreVaK, s.r.o. 35 915 749  32,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801190075 27.6.2019 Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127/2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č.... CESTY NITRA, a.s. 34128344  39 464,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1904341707 27.6.2019 Predškolská výchova SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 4191110837 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  58,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191110838 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  56,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191110835 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  31,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191110836 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019(Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  124,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2193002444 27.6.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia Rudník, p.č. 22385/58 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  90,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1931 27.6.2019 Kosenie zákop pri miestnych komunikáciách Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572