Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 2021389 8.11.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  47,75 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101721 8.11.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  74,34 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670127253 8.11.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  24,42 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670127225 8.11.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  76,32 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci zn.2021 5.11.2021 Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. BOMAT s.r.o. 36235288   
Detail Zmluva Dohoda 21/10/010/57 3.11.2021 Pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na 3791 6394   
Detail Zmluva Dohoda 021-441-00784 3.11.2021 Ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933   
Detail Faktúra došlá 20210359 3.11.2021 Školné za vykonanie záverečných skúšok - DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180100 3.11.2021 Vývoz črepov Senica - Šelpice Zberné suroviny a.s. 35701986  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42211898 3.11.2021 Akumulátor CORA Myjava s.r.o. 36313254  234,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20364975 3.11.2021 Monitor Monitoring MIMONI s.r.o. 50703129  110,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707442822 3.11.2021 Plyn za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  911,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021111367 3.11.2021 Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210566 3.11.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210518 3.11.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210092 3.11.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20211313 3.11.2021 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  61,83 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101680 3.11.2021 Zelenina a ovocie TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  62,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21544 3.11.2021 Mäso a mäsové výrobky ASbit, s.r.o. 45235091  234,63 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670125797 3.11.2021 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  73,14 EUR