Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 8419200013 15.4.2019 Potraviny - košikári 2019 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  108,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191587 11.4.2019 Stavebný materiál + pomocný STAR, spol. s r.o. 18048943  293,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 19610116 11.4.2019 Budovanie jamy pre stavanie 1. mája STAS s r.o. 36298891  110,04 EUR 
Detail Faktúra došlá -2019001 11.4.2019 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2019 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 162,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900432 11.4.2019 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 022,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900470 11.4.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  368,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 190062 11.4.2019 Tonery OcÚ BN Invest, s.r.o. 36227391  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1923 10.4.2019 Big bag - plasty FEREX   345,00 EUR 
Detail Faktúra došlá -194040 9.4.2019 Odmena za výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia Slovenská komora exekútorov 35659718  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 190562 9.4.2019 Spotrebný materiál - KD Evitabridal s.r.o. 47517247  35,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/2019 9.4.2019 Obrusy KD Vojtech Kulman 43303501  273,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV19018 9.4.2019 Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  10 734,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019008 9.4.2019 Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009 9.4.2019 Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190101 9.4.2019 Vlajky SR, EU DLD, s.r.o. 47512768  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190100 9.4.2019 Vlajky SR a EU DLD, s.r.o. 47512768  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900064 9.4.2019 Kanálový poklop, dvere ŠJ HotFer, spol. s r.o. 44694474  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901 9.4.2019 ZŠ telocvičňa Pišta Miko s.r.o. 44192584  4 152,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190002 9.4.2019 Práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" Marián Ficel FIT-THERM 33702632  15 096,41 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 671900748 9.4.2019 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  4,50 EUR