Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 180/ZML/HLZ/2023 21.12.2023 Prenájom KD - Štefánska zábava ZRPŠ Zuzana Mičková    
Detail Zmluva O dotáciách 179/ZML/HLZ/2023 14.12.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2023 Mesto Myjava 00309745  168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2320 13.12.2023 Čistiareň Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 2319 7.12.2023 Vývoz ČOV a prečerpávačky PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 177/ZML/DOD/2023 4.12.2023 Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva O spolupráci 178/ZML/DOD/2023 4.12.2023 Zmluva o spolupráci a podpore "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Nájomná 175/ZML/HLZ/2023 1.12.2023 Zmluva o nájme bytu Ján Pražienka   183.76 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 176/ZML/HLZ/2023 1.12.2023 Prenájom priestorov KD ML Produktion s.r.o. 31334041   
Detail Zmluva O budúcej zmluve 174/ZML/HLZ/2023 29.11.2023 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Marián Kubánek, Ing. Miroslav Durec    
Detail Zmluva Nájomná 173/ZML/HLZ/2023 24.11.2023 Zmluva o nájme bytu Ing. Lucia Feriancová   179.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 623160 13.11.2023 Oprava verejného osvetlenia po víchrici TESA servis 36963160  268.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231229671 13.11.2023 Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231229670 13.11.2023 Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231229672 13.11.2023 Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  99.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 230826 13.11.2023 Pranie a žehlenie prádla Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  24.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231330 13.11.2023 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny eSYST, s.r.o. 50139088  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102301736 13.11.2023 Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  713.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230715 13.11.2023 Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  208.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7191245969 13.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  2,231.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112496330 13.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  151.03 EUR 
Nastavenia cookies