Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1010509101 27.10.2022 Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102201613 27.10.2022 Zmesový komunálny odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  663,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0602022 27.10.2022 Doprava: Rudík-Hrušov-Tesárske Mlyňany a späť Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava 17773016  521,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 8022103121 27.10.2022 Myjavská buchtička - Stretnutie s občanmi nad 62 rokov Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  57,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4224593022 27.10.2022 Voda od 6.9.2022-5.10.2022 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4224592992 27.10.2022 Voda od 6.7.2022-5.10.2022 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  22,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 22198 27.10.2022 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  305,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5700353233 27.10.2022 Mobily od 17.10.2022-16.11.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  64,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221198887 27.10.2022 Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  82,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022136 27.10.2022 Oprava verejného osvetlenia ELASON s.r.o. 47999870  525,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221198885 27.10.2022 Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  145,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221198886 27.10.2022 Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  78,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210633 27.10.2022 Vlajka SR 100x150 cm Megatlač s.r.o. 51244489  17,50 EUR 
Detail Zmluva O dielo 56/ZML/HLZ/2022 26.10.2022 Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Základnej... Edusteps 52152219  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2232 24.10.2022 Čistiareň Čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá 220041 24.10.2022 Učebnice, pracovné zošity - ZŠ SABKA s.r.o. 47955236  218,89 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20221298 24.10.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  88,57 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102201299 24.10.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  60,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200042 24.10.2022 Čistenie priekop a krajnic, kopanie, dovoz, odvoz prebytočného materiálu LARADE, s.r.o. 52164667  4 462,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 32/2022 24.10.2022 obrusy do KD Tibor Farkaš - BELIVIE 30 372 704  480,00 EUR