Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 18292 10.1.2019 Samolepky na komunálny odpad ružové a zelené Universalprint, s.r.o. 46126236  153,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018036 10.1.2019 Materiál na NBD č. 381 a č. 382 Pišta Miko s.r.o. 44192584  49,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1813926 10.1.2019 Izolačná nádoba CIAO10 L ROSLER - s.r.o. 31352243  63,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20188212 10.1.2019 Betón STAR, spol. s r.o. 18048943  -89,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180012 10.1.2019 Školenie DHZO Záchranná asistenčná služba MM 52037720  22,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 18054 10.1.2019 Statický posudok múrik oplotenia vstupu ZŠ Ing. Vladimír Mrázek 37838831  150,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 0001 8.1.2019 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1901 8.1.2019 Pneumatiky AZ pneu s.r.o. 44912951  158,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1847 31.12.2018 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 20181674 21.12.2018 Potraviny ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  84,26 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 55670 21.12.2018 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572   
Detail Zmluva Nájomná 16/2018/A 21.12.2018 Nájom nebytového priestoru v KD ZRPŠ Rudník v.z. Dana Lišková    
Detail Zmluva Nájomná 17/2018/A 21.12.2018 Prenájom nebytového priestoru v KD Vladislav Petrák    
Detail Zmluva O dielo ZSE/0042019/O 21.12.2018 Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu ELEKOS 37857690   
Detail Zmluva O dielo OE/004-2019/O 21.12.2018 Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... ELEKOS 37857690   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 04 21.12.2018 Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním zo dňa 27.8.1996 Roman Svinkásek 32 72 13 15   
Detail Faktúra došlá 0801180617 21.12.2018 Stavebné práce "Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník" CESTY NITRA, a.s. 34128344  98 243,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011801891 20.12.2018 Údržba miestnych komunikácií Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  532,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181247605 20.12.2018 Voda za obdobie 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  17,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181247606 20.12.2018 Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  130,27 EUR