Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1841 19.11.2018 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1842 19.11.2018 Čistenie kanalizácie 9 RD Sezako Trnava s.r.o. 36263800   
Detail Faktúra došlá potravinová 670835790 16.11.2018 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  113,71 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670832167 16.11.2018 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42,74 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20181361 16.11.2018 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  71,94 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670832285 16.11.2018 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  49,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191058004 16.11.2018 Mliečne výrobky ŠJ RAJO a.s. 31329519  5,64 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191058005 16.11.2018 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  44,44 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách PHZ-OPK1-2018-001471-003 13.11.2018 Dotácia na projekt :"Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  20 767,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191064402 13.11.2018 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  58,43 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191064401 13.11.2018 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  4,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670834777 13.11.2018 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  81,27 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670834719 13.11.2018 Mrazené potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  21,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 18240 13.11.2018 Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku Universalprint, s.r.o. 46126236  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811044 13.11.2018 Nábytok ZŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  510,50 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 001 12.11.2018 Zriadenie vecného bremena Rastislav Klč    
Detail Faktúra došlá 8219919393 8.11.2018 Tel. čísla: 6215620, 6215624 za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,54 EUR 
Detail Zmluva Úverová 009020214038 6.11.2018 Banková záruka VÚB, a.s. 31320155  46 750,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 1 6.11.2018 Banková záruka VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva O dielo 1010172019 6.11.2018 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861