Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022548 28.2.2023 Samolepky na KO na rok 2023 UNIVERSALPRINT, s.r.o. 46126236  200,88 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 89/ZML/HLZ/2023 28.2.2023 Prenájom bytu Mgr. Adela Michalcová    
Detail Zmluva Nájomná 90/ZML/HLZ/2023 28.2.2023 Prenájom bytu Erik Hyža    
Detail Objednávka vyšlá 2305 21.2.2023 Tlačivá do školy ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Zmluva Kúpna 87/ZML/DOD/2023 21.2.2023 Návrh na vklad - začatie katastrálneho konania Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová    
Detail Zmluva Poistná 88/ZML/DOD/2023 21.2.2023 Dodatok k poistnej zmluve Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 35 709 332   
Detail Objednávka vyšlá 2304 20.2.2023 Vrecia na odpad 120 l žlté ROAD SK, s.r.o. 43845851  234,00 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 86/ZML/HLZ/2023 17.2.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena - zriadenie inžinierskych sietí - NN prípojky a prípojky... Ing. Dušan Janovíček a Bc. Dana Janovíčková    
Detail Faktúra došlá 2023010 14.2.2023 Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288  302,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300003 14.2.2023 Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 LARADE, s.r.o. 52164667  239,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102300118 14.2.2023 Zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  532,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300008 14.2.2023 Doba vyprázdňovania vozu, manipulácia s nádobami, prejazd na miesto výkonu ... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  435,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112385781 14.2.2023 Elektrina od 1.1.23-31.1.23 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 36677281  3 749,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230039 14.2.2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za obdobie január 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707905897 14.2.2023 Plyn za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023 SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  2 086,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112385782 14.2.2023 Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 ZSE Energia, a.s. 36677281  286,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023021276 14.2.2023 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230087 14.2.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 (prevádzka školskej jedálne pri MŠ) ALATERE s.r.o. 47 158 166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230088 14.2.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD 379,380,381,382) ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22306352 14.2.2023 Sada molitanových loptičiek, stavebnica Mecaniko B 191 - MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  56,00 EUR