Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4011100021 24.2.2021 Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2020 Mesto Myjava 00309745  2 777,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2105 23.2.2021 Testovanie v MOM Myjava v dňoch 14.12.2020 až 11.01.2021 - ľudia s trvalým pobytom mimo mesta... Mesto Myjava 00309745  259,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200076 19.2.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017202 19.2.2021 Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21(Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  12,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017203 19.2.2021 Voda za obdobie od 1.01.21-10.02.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  149,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017204 19.2.2021 Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  77,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017205 19.2.2021 Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  81,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021009 19.2.2021 Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101060 19.2.2021 Plastová nádoba 120 l zelená MEVA-SK s.r.o. 31681051  415,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191246760 16.2.2021 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  9,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100044 16.2.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100008 16.2.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  38,16 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670102117 16.2.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  110,48 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670101620 16.2.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  97,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21026 16.2.2021 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  59,30 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670101625 16.2.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  91,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670101166 16.2.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  81,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210100 16.2.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  50,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100065 16.2.2021 Predaj posypového materiálu Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  228,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913041872 16.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-14.01.2021 (Rudník 96) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  1,80 EUR