Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2912016644 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  179,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912005669 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 381) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  28,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001018 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 380) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001017 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-.31.12.2019 (Loka U Zmekov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  42,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001016 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 382) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  16,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001014 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  27,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001013 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 379) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001012 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 22393/38) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  2,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001011 17.1.2020 Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka U Mockov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  57,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 101912733 17.1.2020 Odber vzorky a výkon skúšky ČOV AT Rudník Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  82,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20193933 17.1.2020 Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál STAR, spol. s r.o. 18048943  60,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190535 17.1.2020 Elektro ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  99,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190534 17.1.2020 Elektroinštalačné práce ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  707,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2003 16.1.2020 Zabezpečenie služieb súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011902077 16.1.2020 Vývoz KO, uloženie odpadu na sklade, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  556,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011902051 16.1.2020 Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  122,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019772 16.1.2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019041 16.1.2020 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2019, servisný poplatok Ján Gregor TV SAT 32291612  1 420,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670000861 16.1.2020 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670000806 16.1.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  151,77 EUR