Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 4181247605 20.12.2018 Voda za obdobie 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  17,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181247606 20.12.2018 Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  130,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181247607 20.12.2018 Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  55,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181247608 20.12.2018 Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  56,16 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1011555 20.12.2018 Zelenina - ŠJ Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191074087 20.12.2018 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  58,43 EUR 
Detail Zmluva O dielo 463/2018 19.12.2018 Bezdrôtový rozhlas Rudník - kopanice ELTIME in, s.r.o. 36 338 702   
Detail Faktúra došlá 180115 19.12.2018 Zemné práce strojom, dovoz kameňa, odvoz hliny PVC rúra, výrez asfaltu, pomocné práce,... VOCH s.r.o. 47030241  2 469,12 EUR 
Detail Zmluva O dielo 464/2018 19.12.2018 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553   
Detail Faktúra došlá 0801180627 18.12.2018 Stavebné práce v zmysle ZoD č. 68/2018/08421 a obj. č. 1844 Komunikácia - u Porubských,... CESTY NITRA, a.s. 34128344  20 827,69 EUR 
Detail Zmluva O dielo _001 18.12.2018 Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1846 18.12.2018 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 670839321 18.12.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  52,55 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670839356 18.12.2018 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  43,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1804215875 18.12.2018 Predplatné KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2019-52/2019 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 21909353 18.12.2018 Hry a pomôcky do MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  105,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 805226759 18.12.2018 KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  25,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180044 18.12.2018 Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava 18040466  247,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4184635756 18.12.2018 Voda za obdobie od 06.11.2018-05.12.2018 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 225/2018 18.12.2018 Činnosť technika PO za mesiace júl-cecember 2018 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... Peter CHŇUPA 36964751  230,70 EUR