Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670214350 17.5.2022 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  8,62 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 19/ZML/HLZ/2022 16.5.2022 Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu ASEKOL SK, s.r.o. 45 602 689   
Detail Faktúra došlá 20220377 11.5.2022 Smetná nádoba plastová, plechová - OcÚ FEREX, s.r.o. 17682258  711,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220384 10.5.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220433 10.5.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022012 10.5.2022 Inštalatérske a vodárenské práce pri rekonštrukcii priestorov WC pri pohostinstve KD Rudník Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  3 915,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200290 10.5.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  32,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220071 6.5.2022 Aplikačný program IR ÚPVS Registratúra, modul CÚET, inštalácia, konfigurácia a školenie TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  764,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022246 6.5.2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2022 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7131789495 6.5.2022 Elektrina - Lokalita U Hluchých ZSE Energia, a.s. 36677281  2 424,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7131789496 6.5.2022 Elektrina - Rudník 2 ZSE Energia, a.s. 36677281  146,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552803230 6.5.2022 Elektrina - Obec Rudník ZSE Energia, a.s. 36677281  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1222201785 4.5.2022 Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ ŠEVT a.s. 31331131  8,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022224 4.5.2022 Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749  232,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022051329 4.5.2022 Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22078 4.5.2022 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  261,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1512200701 4.5.2022 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  21,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707623134 4.5.2022 Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  3 364,00 EUR 
Detail Faktúra došlá MB/01/22 4.5.2022 Renovácia chodby schodiska a WV pri pohostinstve v KD Rudník Marek Baláž 53016688  1 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ELO/05/22 4.5.2022 Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník Jaroslav Eliáš Elo 40471063  2 480,00 EUR