Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022026 24.10.2022 Vyhotovenie geodetických prác - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú.... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022650 24.10.2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103751912 24.10.2022 Elektrina - september 2022 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 110,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103751913 24.10.2022 Elektrina od 01.09.2022-30.09.2022 ZSE Energia, a.s. 36677281  132,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20223950 24.10.2022 Plastové vrecia ZAWMARK PLUS s.r.o. 36287067  0,00  
Detail Faktúra došlá 22150 24.10.2022 Pranie a čistenie obrusov LilAdel, s.r.o. 53585755  60,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801220280 24.10.2022 Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402  101 187,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7131825353 24.10.2022 Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 453,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7131825354 24.10.2022 Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 ZSE Energia, a.s. 36677281  119,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220854 24.10.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220804 24.10.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670228991 19.10.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  222,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670229014 19.10.2022 Mrazené potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  57,26 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102201276 19.10.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  39,35 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 22470 19.10.2022 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  150,49 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670228207 19.10.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  83,36 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20221230 19.10.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  66,45 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 220104890 19.10.2022 Potraviny ŠJ NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  87,68 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 55/ZML/HLZ/2022 19.10.2022 Prenájom KD Daniel Stančík    
Detail Zmluva O spolupráci 54/ZML/DOD/2022 18.10.2022 Zabezpečenie realizácie projektu "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308