Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 19/025 28.8.2019 Poskytovanie poradenských konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190182 28.8.2019 Oprava osvetlenia pred vstupom do KD, oprava čerpadla v žumpe ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5523965022 28.8.2019 Tel. : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.8.2019-16.9.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180114 28.8.2019 Vývoz črepov Rudník - Senica Zberné suroviny a.s. Žilina   36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8236389110 28.8.2019 Tel.: 034/6215624, 6215620, internet Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000330136 28.8.2019 Poplatok za vyjadrenie : Chodník v obci popri ceste III/1208 od Dugov po Hluchých SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000330131 28.8.2019 Poplatok za vyjadrenie - Prístupová komunikácia a inž. siete - časť Árendy SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191160314 28.8.2019 Voda za obdobie od 11.07.2019 - 10.08.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,85 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 2019/0517 19.8.2019 Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie "Nevšedné podoby prútia 2019" Trenčiansky samosprávny kraj 36126624   
Detail Zmluva O spolupráci 234/2019 19.8.2019 Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, uzavretá podľa § 51... Mesto Myjava 00309745   
Detail Zmluva Nájomná 155/2019/NB 16.8.2019 Prenájom bytu Mgr. Katarína Gogová Vitková    
Detail Faktúra došlá 3101901221 16.8.2019 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  319,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 101908421 16.8.2019 Odber vzorky vody ČOV AT 120 Rudník Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  75,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019447 16.8.2019 Odkalenie ČOV AT 120 Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749  373,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159300 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159298 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  116,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159299 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2192205921 16.8.2019 Spisové materiály - ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  71,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019043 16.8.2019 Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611920738 16.8.2019 Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  16,99 EUR