Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8278961209 24.3.2021 Telefóny od 1.3.2021-31.3.2021 (6215620,6215624,6215625) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1310413 24.3.2021 Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310412 "Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia... Štátna ochrana prírody SR 17058520  58,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 210064 24.3.2021 Notebook - ZŠ NEMOSOFT, views, s.r.o. 46 431 713  591,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214135277 24.3.2021 Voda za obdobie od 6.2.21-5.3.21 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100271 24.3.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1 301,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013100032 24.3.2021 Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník Mesto Myjava 00309745  259,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 005 19.3.2021 Spoločná obecná úradovňa Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá potravinová 670103933 15.3.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  89,35 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670103910 15.3.2021 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  25,94 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100167 12.3.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  47,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021005 12.3.2021 Projektová činnosť stavby: "Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ÚK a zdroja... Ing. Pavol Pálka 34735526  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 4/12/2021 11.3.2021 Testovanie na COVID-19 dňa 12.3.2021 a 26.3.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Faktúra došlá 10210021 10.3.2021 Respirátor Viliam Hodor - VH CLEAN 34901906  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210167 10.3.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  63,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102100259 9.3.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  416,45 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670103440 9.3.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  3,52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670103433 9.3.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  77,66 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210233 9.3.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  62,97 EUR 
Detail Faktúra došlá -20210023 5.3.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021091 5.3.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR