Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2408 6.3.2024 Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 KAMARÁDZI Z KÚTÚ 52 779 459   
Detail Objednávka vyšlá 2409 6.3.2024 Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - doprava FS ROZVADŽAN LETTRANS, s.r.o. 46 171 100   
Detail Zmluva O spolupráci 194/ZML/DOD/2024 1.3.2024 Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov ELEKOS 37857690   
Detail Zmluva O spolupráci 191/ZML/HLZ/2024 29.2.2024 Užívanie uznaného Poľovného revíru Stará Myjava Poľovnícke združenie Stará Myjava 36 125 199   
Detail Zmluva Dohoda 192/ZML/HLZ/2024 29.2.2024 Dohoda o zániku zmluvy o užívaní uznaného Poľovného revíru Stará Myjava Poľovnícke združenie Stará Myjava 36 125 199   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 193/ZML/HLZ/2024 29.2.2024 Prenájom nebytových priestorov v budove KD Rudník MVDr. Martin Cibulka    
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 190/ZML/HLZ/2024 22.2.2024 Zmluva o zriadení vecného bremena Jozef Tamáš    
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 189/ZML/DOD/2024 20.2.2024 Nájom nebytových priestorov a služieb - Pohostinstvo Roman Svinkásek 32 72 13 15   
Detail Objednávka vyšlá 2405 9.2.2024 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0.00  
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 187/ZML/HLZ/2024 8.2.2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná Stredoslovenská energetika, a.s. 51 865 467   
Detail Zmluva O budúcej zmluve 188/ZML/HLZ/2024 8.2.2024 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mgr. Art. Marek Brázdil, Mgr. Lucia Brázdilová    
Detail Objednávka vyšlá 2404 5.2.2024 Čistenie obrusov   0.00  
Detail Objednávka vyšlá 2403 31.1.2024 Čistenie obrusov Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 186/ZML/HLZ/2024 18.1.2024 Prenájom priestorov KD Miroslav Holota    
Detail Objednávka vyšlá 2402 16.1.2024 Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484   
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 185/ZML/HLZ/2024 11.1.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie "Rekonštrukcia obecných komunikácií" Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  6,400.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 181/ZML/HLZ/2024 10.1.2024 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 182/ZML/HLZ/2024 10.1.2024 Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk z programu... TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva O dielo 184/ZML/DOD/2024 10.1.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zod 201/2023/08431 COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402  74,231.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2401 9.1.2024 Čistiareň Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Nastavenia cookies