Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 6180722 17.1.2019 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8223976034 17.1.2019 Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 5487266258 17.1.2019 Mobily : 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 za obdobie od 17.12.2018-16.1.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  38,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018867 17.1.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 18611214 17.1.2019 Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 STAS s r.o. 36298891  65,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181127 17.1.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181170 17.1.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011801979 17.1.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  398,05 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191078240 17.1.2019 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  5,64 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191078241 17.1.2019 Maslo RAJO a.s. 31329519  31,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670901050 17.1.2019 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  55,25 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 22/2019 16.1.2019 Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby Centrum sociálnych služieb - Jesienka    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 21/2019 16.1.2019 Poskytovanie sociálnej služby Centrum sociálnych služieb - Jesienka    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 465/2018 16.1.2019 Ukončenie zmluvy o vývoze iných ako nebezpečných odpadov Falc-Com s.r.o., 36691178   
Detail Faktúra došlá potravinová 670900282 16.1.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  126,28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670900329 16.1.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  29,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012019 16.1.2019 Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni Peter Liška 40468984  382,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911003398 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911003396 16.1.2019 Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 6) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911003397 16.1.2019 Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 96) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47,92 EUR