Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 189/ZML/DOD/2024 20.2.2024 Nájom nebytových priestorov a služieb - Pohostinstvo Roman Svinkásek 32 72 13 15   
Detail Objednávka vyšlá 2405 9.2.2024 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0.00  
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 187/ZML/HLZ/2024 8.2.2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná Stredoslovenská energetika, a.s. 51 865 467   
Detail Zmluva O budúcej zmluve 188/ZML/HLZ/2024 8.2.2024 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mgr. Art. Marek Brázdil, Mgr. Lucia Brázdilová    
Detail Objednávka vyšlá 2404 5.2.2024 Čistenie obrusov   0.00  
Detail Objednávka vyšlá 2403 31.1.2024 Čistenie obrusov Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 186/ZML/HLZ/2024 18.1.2024 Prenájom priestorov KD Miroslav Holota    
Detail Objednávka vyšlá 2402 16.1.2024 Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484   
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 185/ZML/HLZ/2024 11.1.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie "Rekonštrukcia obecných komunikácií" Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  6,400.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 181/ZML/HLZ/2024 10.1.2024 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 182/ZML/HLZ/2024 10.1.2024 Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk z programu... TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva O dielo 184/ZML/DOD/2024 10.1.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zod 201/2023/08431 COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402  74,231.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2401 9.1.2024 Čistiareň Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Detail Zmluva Nájomná 180/ZML/HLZ/2023 21.12.2023 Prenájom KD - Štefánska zábava ZRPŠ Zuzana Mičková    
Detail Zmluva O dotáciách 179/ZML/HLZ/2023 14.12.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2023 Mesto Myjava 00309745  168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2320 13.12.2023 Čistiareň Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 2319 7.12.2023 Vývoz ČOV a prečerpávačky PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 177/ZML/DOD/2023 4.12.2023 Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva O spolupráci 178/ZML/DOD/2023 4.12.2023 Zmluva o spolupráci a podpore "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Nájomná 175/ZML/HLZ/2023 1.12.2023 Zmluva o nájme bytu Ján Pražienka   183.76 EUR 
Nastavenia cookies