Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 80/ZML/HLZ/2023 2.2.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena Ing. Jaroslav Čermák a Mgr. Lenka Podzámska    
Detail Objednávka vyšlá 2302 1.2.2023 Čistiareň LilAdel, s.r.o. 53585755  0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 102300066 31.1.2023 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  83,90 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300096 31.1.2023 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  117,45 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670302756 31.1.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  89,87 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670302808 31.1.2023 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  6,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023004 31.1.2023 Veci na hasičské mundúry FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  492,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 42023 31.1.2023 Čistenie a pranie obrusov - KD Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169  79,39 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 77/ZML/HLZ/2023 30.1.2023 Poskytnutie dotácie na rok 2023 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 79/ZML/DOD/2023 30.1.2023 Dodatok k zmluve č. 9933129255 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva Nájomná 76/ZML/HLZ/2023 27.1.2023 Prenájom KD Poľovnícke združenie Stará Myjava 36 125 199   
Detail Faktúra došlá 4221237753 25.1.2023 Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  102,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221237754 25.1.2023 Voda od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  94,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221237752 25.1.2023 Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  185,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 22305598 25.1.2023 Hry - MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  141,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2205138754 25.1.2023 Kopaničiar Expres SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 22246 25.1.2023 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  365,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 206226759 25.1.2023 Predškolská výchova SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  7,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4224717397 25.1.2023 Voda za obdobie od 06.11.22-05.12.22 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022121282 25.1.2023 Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR