Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 235/ZML/HLZ/2024 17.5.2024 Prenájom nebytových priestorov KD Soňa Novomestská    
Detail Objednávka vyšlá 2415 14.5.2024 Čistiareň Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Detail Zmluva Dodávka energií 234/ZML/HLZ/2024 13.5.2024 Združené služby dodávky plynu Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. 46 113 177   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 233/ZML/HLZ/2024 10.5.2024 Prenájom nebytových priestorov KD Peter Kolárik    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 231/ZML/HLZ/2024 9.5.2024 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov Bezpex s.r.o. 55623867   
Detail Zmluva Dohoda 232/ZML/HLZ/2024 9.5.2024 Dohoda o urovnaní Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454   
Detail Zmluva Nájomná 229/ZML/HLZ/2024 30.4.2024 Nájom poľnohospodárskych pozemkov Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  15.50 EUR 
Detail Zmluva O budúcej zmluve 230/ZML/HLZ/2024 30.4.2024 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 240720-L13.0419.22.0002-ZBZ_VB Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518   
Detail Zmluva Iná 228/ZML/DOD/2024 19.4.2024 Zmluva o udelení licencie Foresta SK, a.s. 36368741   
Detail Objednávka vyšlá 2414 17.4.2024 Čistiareň Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0.00  
Detail Zmluva O spolupráci 227/ZML/HLZ/2024 17.4.2024 Nevšedné podoby prútia 2024 - príprava technického zabezpečenia podujatia Martin Volár   200.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 226/ZML/HLZ/2024 16.4.2024 Poskytnutie finančnej dotácie Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava 34 012 656  500.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 224/ZML/HLZ/2024 12.4.2024 Dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny "Školské ovocie" PLANTEX, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 225/ZML/HLZ/2024 12.4.2024 Prenájom priestorov KD Ivana Cyprysová    
Detail Objednávka vyšlá 2413 10.4.2024 Vrecia čierne odpadové LVSR s.r.o. 52383911  56.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 221/ZML/HLZ/2024 10.4.2024 Ťažba dreva PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 222/ZML/DOD/2024 10.4.2024 Komplexné spracovanie dreva – Obnovná úmyselná - JUP PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 223/ZML/HLZ/2024 10.4.2024 Komplexné spracovanie dreva – NV rozptýlená PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 220/ZML/HLZ/2024 3.4.2024 Nevšedné podoby prútia 2024 Fond na podporu umenia 42418933  5,500.00 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 217/ZML/HLZ/2024 27.3.2024 Poskytnutie dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Nastavenia cookies