Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 23105 13.3.2023 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  249,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 8323886812 13.3.2023 Telefóny od 01.03.2023 - 31.03.2023 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023031272 13.3.2023 Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230183 13.3.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD 379, 380, 381 a 382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230182 13.3.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300028 13.3.2023 Realizácia dňa 6.2.2023 a 27.2.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  755,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102300276 13.3.2023 Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  946,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000008360 13.3.2023 Voda za obdobie od 06.02.2023 - 05.03.2023 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231102643 13.3.2023 Obecný rozhlas od 01.01.2023-31.12.2023 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  15,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230088 13.3.2023 Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  208,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230339 13.3.2023 Služby súvisiace s vydaním KCPe TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707938089 13.3.2023 Zemný plyn od 01.03.2023 - 31.03.2023 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  2 086,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122075454 13.3.2023 Elektrina za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 991,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122075455 13.3.2023 Elektrina od 01.02.2023 - 28.02.2023 ZSE Energia, a.s. 36677281  273,22 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 95/ZML/HLZ/2023 13.3.2023 Licenčná zmluva na software Prolex eSYST, s.r.o. 50139088   
Detail Zmluva Autorský zákon 96/ZML/HLZ/2023 13.3.2023 Licenčná zmluva na software Enex eSYST, s.r.o. 50139088   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 94/ZML/HLZ/2023 10.3.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 92/ZML/DOD/2023 6.3.2023 Ťažba dreva PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 93/ZML/DOD/2023 6.3.2023 Ťažba dreva PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Faktúra došlá potravinová 102300183 1.3.2023 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  59,55 EUR