ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

202303141013010.20230314110924-00001

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory n e p a t r i a do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.
Publikované: 14.3.2023 | Aktualizácia: 14.3.2023 | Zobrazené: 72
Nastavenia cookies