Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

Vážení občania !

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.
Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane
pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie
organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše
spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav
opakuje a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad
Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.
Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri
odchode dôkladne uhaste!
- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !
Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až
do výšky 331 € !
Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi
a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

Publikované: 28.3.2024 | Aktualizácia: 28.3.2024 | Zobrazené: 49
Nastavenia cookies