Novinky

Novinky

28.8.2019

OZNAM - Dovolenka 30.08.2019 - Obecný úrad Rudník

Oznamujeme, že v piatok 30. augusta 2019 bude Obecný úrad v Rudníku z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. V neodkladných záležitostiach bude možné volať na telefónne číslo : 0911 899 227


OZNAM - dovolenka od 19.8.2019 do 25.8.2019 - Obecný úrad Rudník
13.8.2019

OZNAM - dovolenka od 19.8.2019 do 25.8.2019 - Obecný úrad Rudník

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad v Rudníku od 19. augusta 2019 do 25. augusta 2019 zatvorený.
Obecný úrad bude opäť otvorený 26. augusta 2019.
V neodkladných záležitostiach bude možné volať na telefónne číslo : 0911 / 899 22720.5.2019

OZNAM - Finančná správa - eKASA

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové Povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam: Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.


3.5.2019

Osobný údaj

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Rudník, Rudník 1, 906 23 Rudník, 00309958 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako "prevádzkovateľ"). Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.Obnova tradice košíkářského řemesla - Ostrata  06.04.2019
18.3.2019

Obnova tradice košíkářského řemesla - Ostrata 06.04.2019

Obec Ostrata Vás srdečne pozýva na výstavu "OBNOVA TRADICE KOŠÍKÁŘSKÉHO ŘEMESLA" v kultúrnom dome v Ostrate dňa 6. apríla 2019.
Registrácia chovov ošípaných
21.11.2018

Registrácia chovov ošípaných

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.
Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.