Telefónne kontakty na obvodných lekárov - NsP Myjava

 Lekári pre dospelých:

MUDr. Dubinská Alexandra: 034/ 6979 152, 0917/219 770

MUDr. Potúčková Dáša: 034/6979 379

MUDr. Kohoutová Jarmila: 034/6979 130

MUDr. Habardová Jana: 034/6281 878

MUDr. Pražienková Vlasta: 034/6979 121

MUDr. Zelenayová Danica: 034/621 28 28

 

 

 Lekári pre deti a dorast:

MUDr. Kováčová Oľga: 0907/390 077

MUDr. Košíková Jana: 034/3810 016

MUDr. Glasová Tatiana: 034/6979 242