MV SR hľadá dobrovoľníkov

 Vážení  občania,

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie krízového riadenia Vám dávame do pozornosti, že Ministerstvo vnútra SR hľadá dobrovoľníkov predovšetkým z organizácií dobrovoľných hasičských zborov, miestnych spolkov Červeného kríža ale aj jednotlivcov z miest, obcí, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:
• Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
• Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed,   večera – položia pred dvere a zaklopú)
• Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení vždy prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, vrátane polície, hasičov a zamestnancov Odborov krízového  riadenia okresných úradov.

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:
•Potrebné ochranné pracovné prostriedky
•Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

V prípade, ak sa Vám dá pomôcť a ste ochotný sa zapojiť kontaktujte Obecný úrad Rudník. Budeme potrebovať Vaše meno, priezvisko, vek, bydliska, mail, tel. kontakt. Ak by ste chceli pomôcť v nejakom konkrétnom zariadení, alebo len v nejakom kraji, alebo kdekoľvek – to všetko sa uvedie do registrácie dobrovoľníka. Taktiež sa tam uvádza napríklad aj to, či môžete pomáhať kedykoľvek alebo iba v konkrétne dni v týždni.
POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny. Teda nesmú to byť starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou a s oslabenou imunitou.
Na obecnom úrade máme k dispozícii aj aktuálny zoznam karanténnych centier, postupne sa však budú otvárať aj nové.
Registrovať sa je potrebné čo najskôr, pretože repatriantov v zariadeniach stále pribúda. V prípade záujmu sa registrujte na Obecnom úrade, kde Vám poskytneme aj ďalšie informácie. Za Vašu ústretovosť a ochotu Vám ďakujeme.