Novinky

Novinky


19.9.2019

OZNAM - Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v obci Rudník (medzi obcou a súkromnými osobami)

Obec Rudník oznamuje občanom, ktorí majú záujem vysporiadať časti nehnuteľností - pozemky v súkromnom vlastníctve s obcou Rudník, že obec im ponúka možnosť vysporiadania nehnuteľností v zmysle uznesení č. 24A)/2019 a č. 24B)/2019 schválených obecným zastupiteľstvom na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 27.06.2019.


18.9.2019

Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska - obmedzenia dopravy v dňoch 20.09.2019(piatok) a 21.09.2019(sobota)

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravy oznamuje, že v piatok 20.09.2019 a v sobotu 21.09.2019 z dôvodu konania Medzinárodných cyklistických pretekov okolo slovenska bude obmedzená doprava. Obmedzenia sa budú týkať autobusových liniek a spojov. V našom okolí nebude premávať linka Piešťany-Vrbové-Krajné-Myjava,spoj č. 12: odchod Myjava jednota o 9,30 hod., príchod Piešťany autobusová stanica o 10,35 hod..


10.9.2019

Strednodobý kurz pre obecných koordinátorov

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina v rámci projektu "Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl" hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora.


28.8.2019

OZNAM - Dovolenka 30.08.2019 - Obecný úrad Rudník

Oznamujeme, že v piatok 30. augusta 2019 bude Obecný úrad v Rudníku z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. V neodkladných záležitostiach bude možné volať na telefónne číslo : 0911 899 227


OZNAM - dovolenka od 19.8.2019 do 25.8.2019 - Obecný úrad Rudník
13.8.2019

OZNAM - dovolenka od 19.8.2019 do 25.8.2019 - Obecný úrad Rudník

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad v Rudníku od 19. augusta 2019 do 25. augusta 2019 zatvorený.
Obecný úrad bude opäť otvorený 26. augusta 2019.
V neodkladných záležitostiach bude možné volať na telefónne číslo : 0911 / 899 22720.5.2019

OZNAM - Finančná správa - eKASA

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové Povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam: Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.


3.5.2019

Osobný údaj

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Rudník, Rudník 1, 906 23 Rudník, 00309958 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako "prevádzkovateľ"). Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.


Nastavenia cookies