Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 202025.11.2019

Oznam pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 má Obec Rudník emailovú adresu : obec@rudnik.sk


5.11.2019

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2020 od 7:00 do 22:00 h.


28.10.2019

Oznam - mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Obec Rudník má pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 nasledovnú mailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou :
obec@rudnik.sk


28.10.2019

Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý NEMÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra slovenskej republiky na adresu: Ministerstvo vnútra slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020) alebo elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu: volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Žiadosť tvorí prílohu.


28.10.2019

Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý MÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý MÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme a elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) na najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Vzor žiadosti tvorí prílohu.

Nastavenia cookies