Voľby do orgánov samosprávy 10. novembra 2018

13.7.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 10.07.2018

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obec Rudník zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb : 801 obyvateľov

Monika Malcová, v.r.
starostka obce10.7.2018

Informácia pre voličov

Voľby
do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Nastavenia cookies