Oznam pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 má Obec Rudník emailovú adresu : obec@rudnik.sk