VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV KONANÉ V ROVNAKÝ DEŇ 29. októbra 2022 v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod.


28.10.2022

Odporúčania hygienikov pred spojenými voľbami 2022

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach.


8.9.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov v obci Rudník po schválení miestnou volebnou komisiou

Kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obce Rudník v roku 2022


3.8.2022

Vytvorenie volebného okrsku č. 1 a určenie volebnej miestnosti v Obci Rudník

Ja, dolupodpísaná Monika Malcová, starostka obce Rudník, v zmysle zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram volebný okrsok č. 1 pre obec Rudník a
určujem za volebnú miestnosť zasadačku v kultúrnom dome Rudník, č. 1, 906 23 Rudník pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022.


2.8.2022

Oznam pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29. októbra 2022 má Obec Rudník emailovú adresu : obec@rudnik.sk


Nastavenia cookies