Výsledky volieb

 Dňa 29.2.2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré v obci Rudník priniesli nasledovné výsledky.

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .............................................................................................654

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ............................................................................................435

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24.........................................................................................435

Počet voličov, ktorí zaslali návrtanú obálku z cudziny.....................................................................................0

Počet platných odovzdaných hlasov ...........................................................................................................430

Volebná účasť v percentuálnom vyjadrení ................................................................................................66,51 %

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

DOBRÁ VOĽBA............................................................................................................................................. 22

Sloboda a Solidarita........................................................................................................................................22

SME RODINA................................................................................................................................................ 50

Slovenské hnutie Obrody..................................................................................................................................1

ZA ĽUDÍ..........................................................................................................................................................18

MÁME TOHO DOSŤ!....................................................................................................................................... 2

Slovenská národná strana............................................................................................................................... 8

Demokratiská strana........................................................................................................................................ 5

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia(KÚ), ZMENA ZDOLA...........121

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia..............................................................23

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI......................................................................................................2

Kresťanskodemokratické hnutie........................................................................................................................2

VLASŤ..............................................................................................................................................................18

MOST - HÍD.......................................................................................................................................................1

SMER - sociálna demokracia...........................................................................................................................90

SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby.........................................................................................................1

HLAS ĽUDU.......................................................................................................................................................2

Práca slovenského národa.................................................................................................................................2

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko....................................................................................................36

Socialisti.sk.........................................................................................................................................................4

Zvyšné strany a hnutia nezískali žiadny hlas.