Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý MÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý MÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme a elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) na najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Vzor žiadosti tvorí prílohu.
webmaster, Publikované: 28.10.2019 | Aktualizácia: 28.10.2019 | Zobrazené: 239
Nastavenia cookies