Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý NEMÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra slovenskej republiky na adresu: Ministerstvo vnútra slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020) alebo elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu: volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Žiadosť tvorí prílohu.
Publikované: 28.10.2019 | Aktualizácia: 28.10.2019 | Zobrazené: 225
Nastavenia cookies