Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
VZN č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov 27.05.2020 VZN č. 82008 o niektorých podmienkach držania psov - 1.03 MB
VZN č. 7/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby 27.05.2020 VZN č. 72008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby - 1.76 MB
VZN č. 6/2008 - Verejný poriadok Obce Rudník 27.05.2020 VZN č. 62008 - Verejný poriadok Obce Rudník - 3 MB
Rokovací poriadok 28.02.2020 Rokovací poriadok od 14.3.2020 - 9.67 MB
Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy 25.02.2020 žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - 243.23 kB
Zvozový kalendár rok 2020 09.01.2020 Zvozový kalendár Obce Rudník na rok 2020 - 940.76 kB
VZN č. 4/2019 o organizácii miestneho referenda 01.01.2020 VZN č. 42019 o organizácii miestneho referenda - 8.06 MB
VZN č. 3/2019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 01.01.2020 VZN č. 32019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník - 1.94 MB
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2020 VZN č. 22019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 11.12 MB
Žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu 03.09.2019 ziadost_o_prenajom_priestorov_kulturneho_domu_v_rudniku - 29.5 kB
VZN č. 1/2019 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ,... 02.07.2019 VZN č. 12019 - 4.23 MB
Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018 01.02.2019 Sadzobník - správne poplatky od 01.01.2018 - 94.14 kB
Žiadosť o vydanie súhlasu obce - pobyt cudzincov 28.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov - 607 kB
Zvozový kalendár rok 2019 09.01.2019 Zvozový kalendár 2019 - 1.38 MB
VZN č. 4/2018 Zriaďovacia listina DHZ obce Rudník a Štatút DHZ obce Rudník 11.12.2018