Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 10.07.2018

Počet obyvateľov Obce Rudník ku dňu vyhlásenia volieb 10.7.2018 V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obec Rudník zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb : 801 obyvateľov, Monika Malcová, v.r. starostka obce

K stiahnutiu