Výsledky hlasovania vo Voľbách do orgánov samosprávy v obci Rudník 10.11.2018

K stiahnutiu