Zmluva č. 47/2009/08431/M/R

Typ: O dielo
Číslo: 47/2009/08431/M/R 
Predmet : Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník 
Partner: CESTY NITRA, a.s.
IČO: 34128344
Adresa: Murgašova 6, 949 78 Nitra
Dátum zverejnenia: 22.12.2011 
Dátum účinnosti: 23.12.2011 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Previazané dokumenty:

Dodatok: Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník

Dodatok: Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník ("A")

Dodatok: Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník ("A")