Dodatok č. 194/ZML/DOD/2024

Typ: O spolupráci
Číslo: 194/ZML/DOD/2024    1
Predmet : Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov 
Partner: ELEKOS
IČO: 37857690
Adresa: Párovská 44, 949 01 Nitra
Dátum zverejnenia: 1.3.2024 
Dátum uzavretia zmluvy: 29.2.2024 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Dodatok č. 1, Veľkosť: 267.05 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zabezpečenie vykonávania a udržiavania systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov v obci.

Nastavenia cookies